صنعت بیمه ایران رکورد جابجایی مدیریتی را شکست / تغییر ماهانه بیش از یک مدیر عامل در سال ۹۵
صنعت بیمه ایران با تغییر ماهانه بیش از یک مدیرعامل در سال ۹۵ ، رکورد جابجایی های مدیریتی را شکست و ثابت کرد که ریسک مدیریتی در این بازار مالی به شدت افزایش یافته ، بازاری که خود پوشش دهنده ریسکهاست.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز