ریشه ی پاداش های کلان اعضاء هیات مدیره کجاست؟/ پاداش مدیران باید متناسب با ریسکشان باشد
چالش های عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه
متاسفانه در شرکتهای بیمه و بانک ها به میزان وقتی که افراد در هیات مدیره باید صرف کنند توجه نمی‌شود. در ایران بسیاری از افراد همزمان ۱۰ جا عضو هیات‌مدیره هستند. نه روی مسائل تمرکز دارند نه چالش ها را رصد می‌کنند و نه نظارت کافی دارند./ عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه نهایتا به این وضعیت موجود منجر شده که برای مدیرانی که بعضا هم نابرخوردار از شایستگی‌ها و صلاحیت‌ های لازم هستند حاشیه امنی ایجاد شده است .
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز