نا کنون اعتبارات خود را بیمه نکرده ایم / موافق پیاده سازی الگوی بانک وبیمه نیستیم
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد :
مدیر عامل بانک صنعت ومعدن با اشاره به اینکه این بانک تا کنون در خصوص بیمه تسهیلات فعالیتی نداشته است ،افزود: در این خصوص صندوق های ضمانت سرمایه گذاری وجود دارد که تا به امروز در بانک از این صندوق ها استفاده شده است.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز