بیمه تراکنش ها فرصتی جدید برای شرکت های بیمه در ارایه خدمات نوین
میزان ریسک تراکنش های تجارت الکترونیک، خدمات مالی و رسانه ای بررسی شد
جدیدترین تحقیقات نشان می دهد ۷ درصد از کل تراکنش ها که مربوط به ایجاد حساب در بانک است، ۵.۲ درصد در معرض خطر هستندو از ۱۴ درصد از کل تراکنش ها که مربوط به ورود به حساب بانکی است، ۵.۵ درصد در معرض خطر هستندبر این اساس لزوم همگرایی نهادهای مرتبط یعنی شرکت های بیمه ، بانک ها ، شرکت های پرداخت الکترونیک و دولت در عملیاتی کردن بیمه تراکنش ها ضروری است و بدون شک فرصت منحصر بفردی برای شرکت های بیمه در خلق خدمات جدید بشمار می رود.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز