دوره های چارتر لندن برای ایرانیان آزاد شد
خبری خوب برای متقاضیان دوره های مالی ،بیمه و مدیریت ریسک
دوره های بیمه و مدیریت ریسک چارتر لندن که طی حدود هشت سال گذشته به دلیل اعمال تحریم ها عملا برای ایرانیان داخل کشور ممکن نبود ،امکان پذیر شد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز