تسریع در راه اندازی رشته دانشگاهی  بیمه صنعت نفت و گاز
مدرس دانشگاه مطرح کرد:
توجه ویژه بیمه گران به بیمه کردن صنایع نفت و پتروشیمی می تواند باعث شکوفایی این صنعت و آغاز دوران جدید صنعت بیمه ایران باشد. در این میان راه اندازی رشته بیمه نفت و گاز و بالا بردن سهم نفت و گاز در پرتفوی بیمه می تواند به تحول ذکر شده بیانجامد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز