بی عدالتی حاکمیتی در صنعت بیمه ایران / ایجاد صندوق اتکایی ملی تعامل ما با دنیا را کاهش می دهد
مسعود حجاریان در چهارمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه:
چون ما موسسات رتبه بندی نداریم در واقع در بیان واقعیت ها مردم را گول می زنیم زیرا شرکتی که تازه دو سال است تاسیس شده ، توانگری اش را با افتخار سطح یک معرفی می کند در حالیکه حقیقت ماجرا چیز دیگری است./تفکر ایجاد صندوق اتکایی ملی برای درون گرا کردن صنعت است تا ریسک هایمان از صنعت خارج نشود که اگر این کار انجام شود تعامل ما با دنیا کاهش می یابد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز