فقدان رتبه بندی شرکتهای بیمه ، ارزان فروشی را معیار کرد/نهاد ناظر به دنبال اختیارات قانونی برای برخوردبا متخلفان
رییس کل بیمه مرکزی ضمن ارزیابی ورود خارجی ها به صنعت؛
با وجود فقدان رتبه بندی شرکتهای بیمه ، مردم از انجا که اطلاعات شفافی نیز در اختیار ندارند تلاش می کنند از شرکت ارزان تر خرید کنند و اینجاست که ارزان فروشی و دامپینگ معیار شده است ./خارجی های بیشتر دنبال این هستند که سهمی را از بازار به صورت اتکایی به آنها منتقل کنیم و سالی ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار نیز از بازار ما عایدشان شود اما ما به همه انها خواهیم گفت که این بازار ، بازار سابق نیست .
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز