لزوم راه اندازی مدل اکچویری جهت محاسبه ذخایر فنی  / سرمایه گذاری در آی تی از سوی نهاد ناظر دخالت در اجراست
مسعود حجاریان در گفتگو با ریسک نیوز:
تمرکز بر آی تی در بیمه مرکزی اولویت محسوب نمی شود زیرا وظیفه اصلی بیمه مرکزی جمع آوری دیتا نیست بلکه نظارت و سیاست گذاری است و قطعا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات از سوی نهاد ناظر به معنای دخالت در اجرا محسوب می شود./در حال حاضر برای محاسبه ذخایر معوق دستورالعمل و آیین نامه وجود دارد ولی می توان گفت قابل دستکاری است و باید اصلاح و بازنگری صورت گیرد.
تحلیل
برگزیده ها
مقالات
بازار پول و سرمایه
خبر روز