برگزیده ها

سلسله گزارشات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت سوم)

نمایندگان بیمه عمر در کانادا چقدر درآمد دارند؟ // واگذاری پرتفوی نمایندگان عمر به ورثه !

سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت دوم)

مالیات ونقش آن در رشد بیمه های عمر کانادا // چند نماینده ایرانی در صنعت بیمه کانادا فعالیت می کنند// وضعیت نماینده های دو شغله در کانادا

ریسک نیوز بررسی کرد؛

تصمیم سندیکا مبنی بر منع تخفیف 2.5 درصد ثالث مغایر با بازار؟ / بخشنامه های تکلیفی بحث انحرافی یا راهکار عاجل

مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه بخوانند؛

پیشنهاد به روابط عمومی های شرکتهای بیمه / تشکیل «صندوق مشترک توسعة فرهنگ بیمه»

برگزاری کنگره جهانی بیمه در سال 2019 (Global Insurance Forum) // صنعت بیمه ایران،غائب همیشگی

ماحصل هفده ساله بیمه حافظ در یک نگاه // سازمان منطقه آزاد کیش از بیمه حافظ چه می داند؟

نگرانی بیمه گران از فرارسیدن سررسید بیمه های عمر و تورم انفجاری به تشکیل اتاق فکر انجامید

بازی با آمار و اقناع ذهن مخاطب تا کی؟ / بیمه گذاران ناظران همیشه بیدارند؟!

پیش بینی رسول تاجدار در خصوص شرایط صنعت بیمه در سال 98

شرایط بازار شوخی بردار نیست

با نگاهی به قراردادهای بزرگ و حوادث فاجعه آمیز اخیر؛

ده سال از تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه می گذرد/ بیمه گران در اخلاق چه نمره ای گرفتند +مفاد منشور

سهم اندک صنعت بیمه در جبران خسارات بلایای طبیعی و چند سوال از مقامات؛

مقصر دست اندازی به بودجه عمومی کشور جهت جبران خسارات سیل اخیر کیست؟/ فقدان پوشش بیمه ای راههای کشور و چالش جدید دولت

اظهارات سه مدیر ارشد بیمه / بیمه مرکزی به دنبال راهکار باشد؛

هشدار به چالش ارزی 98 در شرکتهای بیمه / تسعیر ارز با نرخ غیر قابل دسترس و بحران عدم ایفاء تعهدات

اولین میزگرد صنعت بیمه در خصوص آسیب شناسی هفت ساله آیین نامه توانگری مالی ؛

از توانگری گذر کنیم / همه چیز در خصوص آیین نامه 96، از حذف مصلحت اندیشانه ریسک ها تا تبلیغات گمراه کننده شرکتها

تجارب دستباز برای انتخاب دبیر کل سندیکای بیمه گران ؛

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ، کین ره که تو می روی به ترکستان است!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9