تحلیل ها

نگاهی به اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه؛ از شعار تا واقعیت / هادی دستباز

10 گام مقدماتی برای کاندیداهای مدیرعاملی

سمت مدیر عاملی در صنعت بیمه "پز" یا پذیرش مسئولیت // محمود فراهانی

تقاضای بیمه و نقش فرهنگ سازی از نگاه قائم مقام بیمه مرکزی

بیایید شفاف باشیم / آزاده محسنی

افزایش ضریب نفوذ بیمه یا ضریب فساد بیمه / محمود فراهانی

ریشه های برداشتهای متفاوت از فرهنگ بیمه در جامعه / فرید میر موسوی

حکمرانان صنعت بیمه / غلامعلی ثبات

نگاه مسئولانه به ضریب نفوذ / محمود فراهانی

داروی تلخ یا جام زهر/ آزاده محسنی

شفاف سازی های قائم مقام بیمه مرکزی از مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

دلنوشته ای برای بیمه گران؛ ما هستیم// هادی دستباز

دل نوشته ای برای بیمه گران؛دانش بر شانه های تجربه/ آرش رسولی

پرواز با یک بال، خطر سقوط آزاد / آزاده محسنی

نه راهکار عملیاتی برای مبارزه با فساد در صنعت بیمه // رسول رحمتی نودهی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9