تحلیل ها

دیجیتالی شدن صنعت بیمه؛

شرکت‌های بیمه به سنهاب دل‌خوش نباشند/ محمود فراهانی

نقش دولت در کاهش محدودیت‌ها برای افزایش ضریب نفوذ بیمه / علی صلاحی‌نژاد

زوایای مورد نظر وزیر محترم اقتصاد در خصوص فساد در صنعت بیمه شفاف شود / معصوم ضمیری

نظام سندیکایی و وظایف بر زمین مانده / سید مهدی احمدی*

جای خالی تحول‌آفرینان سخاوتمند در صنعت بیمه / آزاده محسنی

فرهنگ بیمه، چالش در معنا// محمود فراهانی

خط قرمز صنعت بیمه کجاست؟! // هادی دستباز

انتخابی بر یا برای سندیکا؟

فراموش شدن هویت سندیکایی سندیکای بیمه گران ایران // محمود فراهانی

پنج افسانه درباره استراتژی // سید مهدی احمدی

یازده مانع بنیادین بر سر راه شکوفایی صنعت بیمه کشور(قسمت اول)/ سید مهدی احمدی

ای دل اَر سیل فنا بنیاد هستی برکند ... / آزاده محسنی

تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ باید ها و نباید ها / حبیب میرزائی

چرا در ایران شرکت های بیمه خسارت بلایای طبیعی را جبران نمی کنند؟/ محسن قره خانی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9