تحلیل ها

فاز جدید خبرنگاری ، نقد و توسعه / آزاده محسنی

پیچیدگی های اجرای آئین نامه حوادث راننده ( ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث )/محمد تقی فضل هاشمی

چالش مصدومین مشمول تعدد دیات و امتناع برخی بیمه گران از انجام تعهدات / محمد تقی فضل هاشمی

بدهی دولت به بیمه / آزاده محسنی

واکاوی چالش تولید و اشتغال از زبان قائم مقام بیمه مرکزی

نص صریح قانون در خصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی/ محمد تقی فضل هاشمی

مقدمه ای بر استاندارد IFRS برای شرکتهای بیمه / عباس طیبی

چرا فرهنگ بیمه مهجور است؟ / علیرضا ابراهیم پور

تحلیل رشد اقتصاد سال 95 از نگاه قائم مقام بیمه مرکزی

تخریب قیمت مرجع در بازار بیمه ، گناهی نابخشودنی / نیما نورالهی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9