تحلیل ها

الگوی مناسب حسابرسی داخلی در صنعت بیمه/ جعفر یاری

مسئولیت های مجلس شورای اسلامی در قبال صنعت بیمه و مردم / محمد ابراهیم تحسیری

سه چالش پیش روی بیمه خاورمیانه / ابوالحسن صدریه

چالش های پیش روی بیمه حافظ و مدیرعامل جدیدش/ ایمان ایزدی مقدم

آن روی سکه عدم حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه/ آزاده محسنی

ارزیابی اثر حذف نظام تعرفه‌ها بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی/ محسن قره خانی ، محمد رضا نامدار

نکاتی در باب آموزش شبکه ی فروش در صنعت بیمه / شهرام تجزيه چي

قانون جدید ثالث وچالش های حقوقی پیش رو/ مسعود رستم پور

سه رویکرد نهاد نظارتی در تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی در صنعت بیمه/جعفر یاری

مرور عملکرد شش ماهه صنعت بیمه ؛خوب صرف کردن فعل مذاکره / محمود فراهانی

شاخصه‌های اقتصاد کلونی محور/ بانک و بیمه ها چگونه از اقتصاد کلونی محور متضرر می شوند؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9