نماینده ایران در بانک زیرساخت آسیا تعیین شد

با مصوبه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران، عضو بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا شد.

 نماینده ایران در بانک زیرساخت آسیا تعیین شد

به گزارش ریسک نیوز،هیات وزیران در جلسه ۲۱ آذرماه سال جاری، به عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا رای داد.  

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران، عضو این بانک شده است.

 مصوبه هیات وزیران به این شرح است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۱ به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا- مصوبه ۱۳۹۵، تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا تعیین می‌گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید