ده شاخص راهبردی برای ارتقاء صنعت بیمه از نگاه معاونت نظارت پیشین بیمه مرکزی / امیرحسین طاهری

. پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و به تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. توجه به تولید ملی و بالتبع آن به کار و سرمایه ایرانی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین ارشد کشور بوده است . شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.

ده شاخص راهبردی برای ارتقاء صنعت بیمه از نگاه معاونت نظارت پیشین بیمه مرکزی / امیرحسین طاهری

ریسک نیوز : امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه امور اقتصادی و دارایی است و سالها پیش در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری مشغول به کار بوده است.

 

وی در سال 86 به پبشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارائی به سمت معاون نظارت بیمه مرکزی در آمد.

وی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز می باشد.

در یادداشت زیر امیر حسین طاهری به راهکارهای گذر از چالش های موجود در صنعت بیمه اشاره کرده است که در پی می آید:

پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی وتوسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و  به تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. توجه به تولید ملی و بالتبع آن به کار و سرمایه ایرانی در سالهای اخیر مورد توجه مسئولین ارشد کشور بوده است . شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.

نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف نموده اند .علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست.

 
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید