اطلاعیه شماره 4

جدید ترین فراخوان بیمه گذاران عمر انفرادی بیمه توسعه منتشر شد+ نشانی شعب بیمه ایران

فراخوان بیمه گذاران یا ذینفعان بیمه نامه های عمر انفرادی شرکت بیمه توسعه که برای آنها خسارتی واقع شده ،اعلام شد.

جدید ترین فراخوان بیمه گذاران عمر انفرادی بیمه توسعه منتشر شد+ نشانی شعب بیمه ایران
به گزارش ریسک نیوز،فراخوان بیمه گذاران یا ذینفعان بیمه نامه های عمر انفرادی شرکت بیمه توسعه که برای آنها خسارتی واقع شده ،اعلام شد.

الف بیمه گذاران یا ذینفعانی که برای آنها خسارتی واقع شده ( فوت ، غرامت پوشش های تکمیلی و ... ) و تاکنون درخواستی به شرکت بیمه توسعه ارایه ننموده اند:

ذینفع محترم خواهشمند است در صورت فوت بیمه شده با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید:

 1. اصل بیمه نامه
 2. اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شده.
 3. اصل و رونوشت گواهی انحصار وراثت بیمه شده متوفی ( در صورت عدم معرفی استفاده کننده به شرط فوت در بیمه نامه )
 4. اصل و رونوشت خلاصه گواهی فوت ، صادره از طرف اداره ثبت احوال .
 5. اصل و رونوشت گواهی فوت صادره توسط پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
 6. اصل و رونوشت گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .( درصورتی که علت فوت حادثه باشد)
 7. اصل و رونوشت کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده .
 8. اصل تاییدیه شماره حساب شبای استفاده کنندگان که حتما توسط بانک مهر و امضا شده باشد.

بیمه گذار یا ذینفع محترم درخصوص سایر خسارت های احتمالی از قبیل نقص عضو یا ازکارافتادگی کامل و دایم ناشی از حادثه ، غرامت بیماری های خاص ، دریافت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه به دلیل ازکارافتادگی ، ضروری است پس از مراجعه به هر یک از شعب بیمه ایران و تعیین مدارک مورد نیاز متناسب با نوع خسارت ، مدارک مربوطه را به همراه مدارک ردیف های 1 ، 7 و 8 تهیه و به همان شعب بیمه ایران که مراجعه نموده بودند ، تحویل فرمایید.

 

ب بیمه گذاران یا ذینفعانی که برای آنها خسارتی واقع شده و درخواست خود را پیش از این مستقیما به شرکت بیمه توسعه ارایه و رسید یا حواله از شرکت بیمه توسعه دریافت نموده اند:

بیمه گذار یا ذینفع محترم ، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید:

 1. اصل رسید تحویل مدارک یا حواله دریافتی از شرکت بیمه توسعه
 2. اصل و رونوشت کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده یا ذینفعان بیمه نامه.
 3. اصل تاییدیه شماره حساب شبای استفاده کنندگان که حتما توسط بانک مهر و امضا شده باشد.

 

 

ج بیمه گذاران یا ذینفعانی که پیش از این بابت خسارت آنها توسط شرکت بیمه توسعه چک صادر گردیده است:

بیمه گذار یا ذینفع محترم ، ضروری است به منظور تعیین تکلیف و دریافت مبالغ چک های صادره شخصا و با در دست داشتن کلیه مدارک مربوطه و اصل چک های خود ، به ساختمان مرکزی شرکت بیمه توسعه واقع در تهران ‏- اتوبان شهید حقانی ‏- چهارراه جهان کودک ‏- ابتدای خیابان آفریقا مراجعه فرمایید.  

این مطلب را به اشتراک بگذارید