ضعف مدیریت بحران در نهاد های مسئول و افزایش ریسک خسارت / بهمن لامعی

مدیریت بحران(Crisis Management ) از مبانی علم مدیریت است و مجموع فعالیت ها ودستورالعمل هایی که مدیریت یک سازمان در چالش یا بحران انجام می دهد و هدف آن کاهش روند،کنترل و رفع بحران و برگشت به شرایط قبل از بحران است.

ضعف مدیریت بحران در نهاد های مسئول و افزایش ریسک خسارت / بهمن لامعی

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران در سطح کشور، عدم هماهنگی و همکاری برخی سازمانها،کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن ابزار ها و امکانات مدرن و پیشرفته در سطح گسترده جغرافیایی کشور و محدودیت منابع مالی و ناکافی بودن آموزش های حرفه ای و مدرن  برای امداد و نجات و کنترل بحران است.بارش برف در هفته اول بهمن 96 در اکثر نقاط کشور و به ویژه در استان تهران و قم ضعف مدیریت بحران و کمبود ابزارهای مدرن برای جمع آوری برف در سطح جاده ها و معابر شهری و روستایی و فرودگاهها،راه آهن و محورها و شریان های حیاتی کشور را به طور وضوح نشان داد و ریسک مخاطرات انسانی و مالی را افزایش داده و در نتیجه  عدم مدیریت صحیح اینگونه بحران ها  بر ریسک شرکت های بیمه و افزایش خسارت تاثیر گذار شده است و لذا ضرورت دارد صنعت بیمه در صورت افزایش ریسک خسارت بطور مثال در بیمه های  هوایی و اتومبیل و سایر موارد مشابه دیگر که  ناشی از عدم مدیریت صحیح بحران است، اقدامات حقوقی و پیشگیرانه را پیگیری نمایند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه گران نقش مهمی می تواند در ارزیابی نقش صنعت بیمه در پیشگیری  وکنترل خسارت و  همچنین کمک به مدیریت بحران و مدیریت ریسک در سازمان مدیریت بحران کشور به منظور کاهش خسارت های مالی و جانی داشته باشد. البته از صنعت بیمه عوارض متعددی برای اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارت و مدیریت بحران ناشی از سوانح رانندگی  در بیمه های شخص ثالث اتومبیل کسر می گردد و طبق اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق قانون در سال 95 در حدود یک هزار و پنجاه میلیارد تومان عوارض توسط صنعت بیمه به وزارت بهداشت،نیروی انتظامی و راهداری به حساب خزانه پرداخت شده است، ولی قرار نیست صنعت بیمه و مردم و بیمه گذاران صنعت بیمه نارسایی های سایر دستگاهها  در مدیریت بحران را به  دوش بکشد.

سازمان مدیریت بحران کشور باید ضعف دستگاههای مسول را طبق شرح وظایف قانونی ارزیابی و شفاف سازی نماید و راهبردهای مدیریت بحران را اصلاح و تقویت، تا چالش های فعلی و آتی کاهش یابد و همچنین صنعت بیمه با بالا بردن سطح کیفی مدیریت ریسک و همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور در جهت کنترل و مراقبت ریسک های تحت پوشش صنعت بیمه اقدامات لازم را پیگیری و همکاری شایسته با سازمان مدیریت بحران در سطح کشور در کاهش خطرات ناشی از انواع ریسک های طبیعی و انسانی داشته باشد تا منافع صنعت بیمه کمتر آسیب پذیر باشد.البته از تلاش همه عوامل و دست اندکاران در مدیریت بحران کشور  که با کمبود امکانات و ابزارها در حال تلاش برای کاهش بحران هستند قدردانی می گردد.

   بهمن لامعی /عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید