درخواست عجیب سیف از حباب سکه!

«حباب سکه» عنوان کارتون جواد تکجو در روزنامه قانون است.

درخواست عجیب سیف از حباب سکه!

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید