به میزبانی بیمه سامان؛

تغییر نرخ ارز در بیمه های حوادث مسافرتی بررسی شد

جلسه تخصصی سندیکا بیمه‌های درمان مسافرتی به میزبانی بیمه سامان با موضوع تغییر نرخ ارز در بیمه های حوادث مسافرتی برگزار شد.

 تغییر نرخ ارز در بیمه های حوادث مسافرتی  بررسی شد

به گزارش ریسک نیوز، جلسه تخصصی سندیکا بیمه‌های درمان مسافرتی به میزبانی بیمه سامان با موضوع تغییر نرخ ارز در بیمه های حوادث مسافرتی برگزار شد.

احمد رضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان ضمن حضور در این جلسه، برشفافیت نرخ ارز در خصوص محاسبه حق بیمه متناسب با میزان پرداخت خسارت بیمه های درمان مسافرتی تاکید نمود  تا بیمه گذاران طبق تعهد ارائه  شده مبلغ خسارت را دريافت کنند.

ضرابیه همچنین با اشاره به تاکيد رئيس کل محترم بیمه مرکزی مبنی بر گسترش چتر حمايتی صنعت بیمه اذعان داشت: تبیین دستورالعمل واحد در خصوص بیمه های درمان تکمیلی و تدوين بسته های جدید خدمات بیمه ای برای خانواده های ایرانی میبایست به گونه ای طراحی شود تا ارائه خدمات بیمه های درمان تکمیلی به هموطنان عزیز به طور ويژه گسترش یابد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید