افزایش سرمایه و آزاد سازی ذخایر؛

چگونه توانگری شرکت بیمه میهن به سطح دو رسید؟

این شرکت چندی پیش افزایش سرمایه تا مبلغ 150 میلیارد تومان را در دستور کار قرار داد ضمن اینکه ازاد سازی ذخایر نیز طی مدت اخیر از سوی این شرکت انجام گرفت.

چگونه توانگری شرکت بیمه میهن به سطح دو رسید؟
به گزارش ریسک نیوز،بیمه میهن اعلام کرد بر اساس نامه مورخ 1397/05/30 مدیر کل  نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، سطح توانگری شرکت بیمه میهن بنا بر گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی به سطح دو رسید.

این شرکت چندی پیش افزایش سرمایه تا مبلغ 150 میلیارد تومان را در دستور کار قرار داد ضمن اینکه ازاد سازی ذخایر نیز طی مدت اخیر از سوی این شرکت انجام گرفت.
اگرچه تاثیر افزایش سرمایه در بالا رفتن سطح توانگری مالی بیمه میهن بیشتر است اما نمی توان از ازاد سازی ذخایر نیز چشم پوشی کرد همان برنامه ترمیم مالی که بیمه دی در زمان بختیاری در دستور کار قرار داد که به نظر می رسد این برنامه این روز ها راهکار بیمه گران برای افزایش توانگری مالی شده است.

ذخایر آزاد شده در دو شرکت فوق از نوع فنی و تکمیلی بوده است که مانند یک اندوخته متعلق به سهامداران عمل می کنداگر چه با آزاد سازی این ذخیره عملا نقدینگی بوجود نمی آید اما باعث ترمیم و تعدیل زیان های سنواتی  شرکت بیمه می گردد.

مجید بنویدی ، مدیر عامل بیمه میهن ، طی نامه ای به بورس اعلام کرده ، ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی را با مجوز شورای عالی بیمه آزاد می کند.

مجید بنویدی در نامه خود به بورس تاکید کرده، با توجه به کاهش پرتفوی و پرداخت خسارت در سنوات قبل و کاهش تعهدات آتی هیات مدیره این شرکت تصمیم به آزاد سازی بخشی از ذخایر فنی و تکمیلی و خطرات طبیعی بر اساس تبصره 2 ماده 14 آیین نامه 58 شورای عالی بیمه گرفت که درخواست آن برای بیمه مرکزی ارسال شده است.

وی تصریح داشته، با توجه به کاهش 6درصدی حق بیمه صادره و افزایش 5دصدی خسارت پرداختی با اعمال موارد فوق زیان اعلامی سال 96 به ازای هر سهم 564 ریال تغییرات با اهمیت و چندانی نخواهد داشت .

ایین نامه چه می گوید؟
خبر پیشنهادی
عملکرد شرکت‌های بیمۀ خصوصی در سال 97 در ضریب خسارت و کارمزد پرداختی

کدام شرکتها کمترین و بیشترین کارمزد را به نمایندگان و کارگزاران پرداخت کردند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید