در گفتگو با هادی دستباز؛ مدیرعاملی در ایران با استانداردهای جهانی مقایسه شد

یک خط کش برای اندازه گیری عیار مدیران بیمه ای / مدیران عامل خود را بسنجند!

شما قیاس بفرمایید که در صنعت بیمه کشور چه مدیرانی که از بخش دولتی وارد بخش خصوصی شده‌اند و چه آنها که به ناگاه به دلیل ارتباط با مقامات از پنجره وارد شده‌اند دارای چند مورد از این ویژه گی ها هستند؟/ مدیر عامل بر اساس اساسنامه شرکت بالا ترین مقام اجرایی شرکت است اما مقام ریاست هیات مدیره در کلیه مسایل شرکت دخالت می کند و به خود این حق را می دهد که ما سرمایه آورده ایم و باید از آن محافظت کنیم ولو با حیف و میل حقوق حقه بیمه گذاران و ذوی الحقوق آنان.

یک خط کش برای اندازه گیری عیار مدیران بیمه ای / مدیران عامل خود را بسنجند!
به گزارش ریسک نیوز،تغییرات مداوم مدیریتی از انتقاداتی است که به صنعت بیمه وارد است،مدیرانی که بر کرسی مدیر عاملی می نشینند اما گاها به شش یا نهایتا هشت ماه نرسیده در پی تصمیمات یکباره سهامداران خلع می شوند، این داستان به طرز باورنکردنی در برخی شرکتهای بیمه که دارای توانگری پایین و وضعیت نه چندان بسامانی هستند وخیم تر است.

در حالیکه یک نهاد اقتصادی نیازمند تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه ای است چگونه می توان انتظار داشت مدیر عاملی که کمتر از یکسال از حضورش می گذرد برنامه هایش را پیاده سازی کند و اساسا اگر برنامه ای هم ندارد چرا انتخاب می شود؟

اگرچه در صنعت بیمه آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه احراز صلاحیت مدیران کلید معروف به آیین نامه 90 وجود دارد اما عملا دیده شده راههای دور زدن این ایین نامه کاملا امکان پذیر است.

همیشه این سوال مطرح بوده که یک مدیرعامل مطلوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد و ایا خط کشی برای اندازه گیری استانداردهای مدیریتی وجود دارد؟

برای یافتن پاسخ  این پرسش از هادی دستباز ، خبره و صاحب نظر بیمه ای کمک گرفتیم که مشروح این گفتگو را با هم می خوانیم:

جناب آقای دستباز ،همه اعتقاد دارند که در بین اصحاب قلم در صنعت بیمه شما بسیار رک و بی پرده می نویسید و نوشته هایتان همیشه با واکنش های مثبت و گاها منفی رو برو شده است. با توجه به این ویژه گی  از دید شما یک مدیر عامل شرکت بیمه باید دارای چه نکات مثبت و ارزنده جهت اداره و مدیریت شرکت داشته باشد؟
 
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید