مسئولیت ایجاد لیست سیاه بدهکاران بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی است/ سرانجام نا معلوم تفکیک حسابهای عمر در شرکتهای بیمه/ ظرفیت بازار اتکائی ایران برای ورود بیمه های مستقیم

دبیر کارگروه اتکائی سندیکا : وجود نرخ های غیر فنی در بازار اتکائی را قبول دارم/ دبیر کارگروه زندگی سندیکا : تعيين تكليف جداسازي حسابها ي زندگي و غير زندگي در دستور کار قرار می گیرد./ دبیر کارگروه درمان:پیشنهاد قرار دادن کف یا سقف در بیمه نامه های درمان و نجدید نظر در فرانشیز به بیمه مرکزی ارائه شد .

مسئولیت ایجاد لیست سیاه بدهکاران بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی است/ سرانجام  نا معلوم تفکیک حسابهای عمر در شرکتهای بیمه/ ظرفیت بازار اتکائی ایران برای ورود بیمه های مستقیم

به گزارش ریسک نیوز،دبیران  کل  برخی کارگروههای تخصصی  سندیکا امروزه به ارائه گزارشی از عملکرد خود به رسانه ها اقدام کردند.
محسن قره خانی ، دبیر کل کارگروه بیمه اتکائی سندیکا در خصوص اقدامات صنعت بیمه در شرایط تحریم و عدم امکان انتقال ریسک به خارج گفت: در این شرایط چاره ای جز توزیع بهینه ریسک در داخل نداریم که البته دولت نیز در خصوص خسارات فاجعه بار طبیعی با کمک اهرم صندوق ملی تحریم به شرکتهای بیمه کمک می کند.

وی با تشریح راهکارهای توزیع ریسک در زمان تحریم ، به ضرورت افزایش ورود شرکتهای بیمه مستقیم به بازار اتکائی تاکید کرد و گفت:طبق اسناد جهانی حدود 30 درصد پوشش اتکائی توسط شرکتهای بیمه مستقیم پوشش داده می شود که البته ماده 20 ایین نامه 40/5 این امکان را به شرکتهای مستقیم داده که قبولی اتکائی داشته باشند به شرط اینکه  توانگری مالی بالای 120 و سرمایه 250 میلیاردی داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال ریسک نیوز در خصوص گفته یکی از مدیران عامل بیمه اتکائی در مورد اینکه طبق تجارب جهانی  شرکتهای بیمه مستقیم نمی توانند وارد بازار اتکائی شوند زیرا با نرخ دهی های غیر فنی نظم بازار اتکائی را بهم می زنند ، گفت:انچه که اذعان شد مبتنی بر مستندات موجود در منابع چارتر است و اگر کسی ادعای غیر سندی قوی تر از چارتر دارد می تواند بیاورد.
وی معتقد است دو بیمه اتکائی نتوانسته اند تا کنون نقش راهبری خود را در صنعت بیمه ایفاء کنند .

قره خانی در عین حال اذعان داشت: البته من وجود نرخ های غیر فنی در بازار اتکائی را قبول دارم علاوه براینکه با این نرخ های پایین بیمه گران اتکائی خارجی هم تمایلی به ورود به ایران ندارند.

قره خانی در ادامه از لزوم استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای توزیع ریسک و  پیاده سازی اوراق بهاداری بیمه ای یاد کرد.

در ادامه این نشست علی اصغر عنایت در پاسخ به سوال ریسک نیوز در مورد سرانجام تهیه سامانه ای برای شناسائی بدهکاران بزرگ بیمه ای یا همان Black List گفت:با جناب  مفيد أميني ، معاونت نظارت بیمه مرکزی جلسه اي داشتيم و قرار شد بيمه مركزي مسووليت بيشتري در این خصوص بر عهده بگيرد.

وی البته توضیحات بیشتری در مورد مسئولیت بیمه مرکزی و نقش سندیکا ارائه نکرد.

در ادامه این گردهمائی احمد سربخشيان،دبير كارگروه بيمه هاي زندگي سنديكا در خصوص عملکرد این کارگروه در حوزه بیمه های زندگی گفت:  اصلاح ايين نامه ٩٦ را در دستور کار قرار دادیم که با اصلاح این آیین نامه ، فرهنگ فروش بيمه هاي عمر اصلاح مي شود و فرایند فروش بیمه های زندگی به تیم متخصص واگذار می گردد.

سربخشیان از فروش بیمه با کیفیت و ضرورت تمرکز نمایندگان بر بخش پوشش های بیمه ای . سپس سرمایه گذاری بیمه های عمر تاکید کرد و گفت با پیاده ساری فرایند با کیفیت فروش بیمه عمر مردم می توانند از خرید بیمه های عمر خود لذت ببرند .

وی در پاسخ به سوال ریسک نیوز در خصوص اینکه در حالیکه نحوه سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه های عمر در اغلب شرکتهای بیمه به دلیل عدم تفکیک حسابهای عمر و غیر عمر در هاله ای از ابهام قرار دارد چه تضمینی به بیمه گذاران در خرید بیمه های عمر وجود دارد ، از تشكيل جلسه اي در بيمه مركزي ، فردا ، در خصوص تعيين تكليف جداسازي حسابها ي زندگي و غير زندگي خبر داد.
مجتبی عطری دبیر کارگروه درمان سندیکا در پاسخ به سوال ریسک نیوز در خصوص سرانجام تصمیم گیری در خصوص قرار دادن کف و سقف در بیمه های درمان برای جلوگیری از نرخ شکنی گفت  :از انجا که رشته درمان ضریب خسارت قابل توجهی دارد که نگرانی های را در صنعت بیمه ایجاد کرده در این راستا به منظور هماهنگی کردن شرکتهای بیمه پیشنهاداتی در خصوص ایین نامه 74 به بیمه مرکزی ارائه شد اما هنوز تصویب نشده و امیدواریم زودتر مورد تصویب قرار گیرد.

وی در تشریح جزئیات پیشنهادات سندیکا به بیمه مرکزی گفت:پیشنهاد قرار دادن کف یا سقف در بیمه نامه های درمان و نجدید نظر در فرانشیز به بیمه مرکزی ارائه شد اما انچه که مد نظر سندیکاست نظارت کافی شرکتهای بیمه روی پوشش های مختلف بیمه نامه درمان است که می تواند تا مقدار زیادی از نرخ شکنی جلوگیری کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید