جهش دیجیتال صنعت بیمه ؛چرا و چگونه؟ / آزاده محسنی

چرا صنعت بیمه ایران در مسیر اقتصاد دیجیتال از سایر صنایع چون بانکها با فاصله قابل توجه و زیر سایه احتیاط قدم می راند؟

جهش دیجیتال صنعت بیمه ؛چرا و چگونه؟ / آزاده محسنی

کارشناسان این حوزه اغلب ذهنیت سنتی بیمه گران را پاسخ بدین سوال می دانند،اگر چه که طی سالهای اخیر مدیران بیمه ای ،خود بر لزوم تغییر نگاهشان در حوزه فناوری اطلاعات صحه می گذارند ؛اما مشکل اینجاست که به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

شاید اکنون زمان عمل گرائی و جهش صنعت بیمه در فناوری اطلاعات فرارسیده و دیگر تعلل جائز نیست ؛چرا که اگر بازار بیمه از این حوزه عقب بیفتد ، فرایندهای آی تی  صنعت را می بلعد و انجاست که عدم تطابق فرایندهای دیجیتال با قوانین رخ می نمائد.

نمونه عینی این مساله، حضور قابل توجه استارت آپهای بیمه ای است که به یکباره فضای صنعت بیمه را تحت تاثبر قرار دادند ،البته این بهم ریختگی جزء لاینفک اینشورتکهاست، اما مساله اینجاست که صنعت بیمه پس از دو سال که از حضور استارت آپها می گذرد تازه به فکر تدوین مقررات برای نحوه  فعالیت آنها افتاده است.

به هر روی  در حالیکه موج فناوری کسب و کارها را در می نوردد؛ اما ناظرین و موسسات مالی نیر باید حرکت فرایندهای دیجیتال را تسهیل و تعمیق بخشند چرا که نه تنها منفک از این دگرگونی ها نیستند که  لاجرم باید جزء لا ینفک یکدیگر باشند.

 در حاليکه  فصل عملگرائی صنعت بیمه در حوزه فناوری اطلاعات فرا رسیده  اما به جای عمل تنها به شعار بسنده شده در اين راستا به نظر می رسد که دیگر زمان حرف نیست و باید برای جهش فناورانه در بازار بیمه راهکارهای بهینه را استخراج و عملیاتی کرد.

تحول درناظر بیمه ای
امروزه ناظرین بیمه ای در جهان سهم قابل توجهی در رشد فناوری ایفاء می کنند و سهم آنهاصرفا تولید دیتای خام نیست به طور مثال APRI قسمتی از نهاد ناظر بیمه ای در کشور استرالیا ضمن اینکه اقدام به جمع آوری  دیتا می کند و به عنوان مرجع اصلی آمار و داده های صنعت بیمه و بانکداری محسوب می شود وظیفه  به اشتراک گذاری داده ها با نهادهای مرتبط را نیز بر عهده دارد و از همه مهمتر APRI متولی و راهبر تیم سنجش ریسک فناوری اطلاعات ، بررسی ریسک عملیاتی و کنترل ان نیز می باشد.

همچنین OSFIیکی از بخش های مهم ناظر بیمه ای در کانادا است که از قسمتهای مهم این سازمان ،بخش مدیریت فناوری اطلاعات و فراهم کردن داده های بانکی و بیمه ای و لینک این داده ها به بکدیگر است ضمن اینکه مهمترین وظیفه این بخش سیاستگذاری و کاووش داده هاست.

موسسه NAIC یا انجمن ملی نمایندگان بیمه امریکا یک سازمان حمایتی _نظارتی در آمریکا محسوب می شود که یکی از عملکردهای آن ارائه گزارش های دقیق و قابل اعتماد برای صنعت بیمه و یک انبار داده قوی است که به سایر نهادهای مرتبط متصل است و پایش و کاووش داده ها و ارزیابی ریسک با محور فناوری نیز در زمره فعالیتهایش قرار دارد.


پس به نظر می رسد، تحول دیجیتال بهتر است از نهاد ناظر بیمه ای در ایران آغاز شود .
تجربه بانک مرکزی از زمان دکتر نوربخش و تزریق سرمایه قابل توجه در حوزه آی تی همیشه مطرح بوده که بعدها با توسعه واحد فناوری اطلاعات بانک مرکزی و در نهایت تبدیل شدن آن به معاونت گره خورد.

ارتقاء اداره کل فاوای بیمه مرکزی به معاونت از آن جهت مطرح می شود که بتواند نقش اثر گذاری در سیاستگذاری ها داشته باشد که در این صورت نیازمند حضور افراد قدر و دانشمند در سکانداری ان است تا بتوانند ضمن سیاستگذاری،  هدایت و تعمیم امور بیمه گری را در دستور کار قرار دهند.

از سوی دیگر اگر چه سنهاب به عنوان یک پروژه ملی مطرح می شود و برای تکمیل ان تلاش های زیادی شده اما صرفا نباید تبدیل به یک انبار داده شود بلکه نیاز امروز صنعت بیمه داده کاوی و قدرت سنجش ریسک از طریق کاووش دیتاهاست.

امرزه صنعت بیمه دچار چالش های اساسی چون افزایش تقلبات و تخلقات ، کسری ذخائر ، مطالبات معوق ، بدهکاران بزرگ بیمه ای و... است که درصورتیکه ورودی داه ها به سنهاب تمیز باشد این سامانه قادر است با کاووش دیتاها  مشکلات مورد اشاره را کاهش دهد.

 اگر چه  یکی از مزایای فناوری اطلاعات ارائه اطلاعات شفاف و بروز به ذینفعان است اما این امتیاز مدتهاست به دلیل عدم ارائه امار به دلیل انچه که از ان به عنوان مغایرت آماری یاد می شود ، زیر سوال رفته است بنابراین بازنگری در ورود و خروج دیتاها از مشکلات سنهاب است که باید برطرف شود.

تحول بیمه گران
ذهنیت سنتی بیمه گران ، ترس از تغییر ، بی انگیزگی برای خلق مسیرهای جدید و روزمرگی بارها به عنوان اصلی ترین دلایل ضعف آی تی در صنعت بیمه مطرح شده که بدون شک تکرار این مکررات نیل به راهکار نمی شود.

طبق براوردهای انجام شده معمولا رقمی بالغ بر 30 درصد پرتفوی های صادره به تقلبات اختصاص می یابد که بدون شک  تنها راه کاهش این رقم چیزی جز ارتقاء آی تی در شرکتهای بیمه نخواهد بود .

 علاوه براین فناوری می تواند در کل مسیر صدور یک بیمه نامه از بازار یابی ، ارزیابی ریسک ، فروش ، صدور ، ارزیابی خسارت و پرداخت خسارت به کمک بیمه گران بیاید؛ اما دلیل مقاومت برخی مدیران برای توسعه زیر ساختهای فناورانه چه می تواند باشد جز ذهنیت سنتی و یا عدم تحقق برخی مطامع که با توسعه اقتصاد دیجیتال به خطر می افتد؟

بي ترديد تحول در هیات مدیره شرکتهای بیمه به عنوان سیاستگذار و استفاده از حضور کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته های تخصصی  مي تواند راهگشا باشد ضمن اینکه به دلیل اکراه مدیران بیمه ای به اختصاص سرمایه گذاری قابل قبول در حوزه آی تی باید اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه به این بلوغ فکری برسند که سرمایه گذاری در آی تی نه تنها هزینه نیست بلکه در میان مدت و بلند مدت موجب صرفه جوئی خواهد شد.

به عنوان یک راهکار حضور تیم مشورتی در حاشیه جلسات هیات مدیره  و یا تشکیل کمیته های فناوری اطلاعات می تواند تا حدودی این فاصله را پر کند.

متاسفانه بارها دیده شده  هیات مدیره شرکتهای بیمه در سایه ناآگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و عدم اتخاذ نظرات کارشناسی تصمیم گیری هائی کرده اند که جز زیان مادی و معنوی چیزی در پی نداشته به طور مثال طی سالهای گذشته شاهد خرید نرم افراز بیمه گری توسط شرکتهای بیمه بودیم که در نهایت به دلیل فقدان تصمیم کارشناسی منتج به نتیجه عملیاتی نگردید.

از سوی دیگر در حال حاضر اغلب شرکتهای بیمه دارای واحد یا اداره کل فناوری اطلاعات هستند اما کمتر شرکتی را می بینیم که هم راستای معاونت فنی ، فروش و بازار یابی ، اتکائی و ... معاونت فناوری اطلاعات داشته باشد و اگر هم باشد اساسا مجزاء با سایر واحدها عمل می کنند .

علاوه براین بیمه گران باید به این بلوغ فکری برسند که دیتای سازمان‌های دیگر وارد سیستم‌شان شود  در مقابل دیتای‌شان وارد سیستم صنایع دیگر شود  که متاسفانه باور این موضوع برای بیمه گران بسیار دشوار است  و این مقاومت نیز مانعی برای گردش مطلوب دیتاها در میان سازمانهای مختلف با بیمه گران شده است.

تحول در سندیکا و انجمن های صنفی

مروری بر بازار های بیمه جهان نشان می دهد،تشکل های صنفی از سندیکا گرفته تا انجمن های صنفي شبکه فروش همیشه نقش تعیین کننده ای در ارتقاء فناوری اطلاعات و خدمت رسانی نوآورانه ایفاء کرده اند به طور مثال انجمن صنفی بازار بیمه استرالیا با ایجاد سامانه ای متمرکز دیتای شرکتهای بیمه را به عنوان ذینفعان این تشکل صنفی جمع آوری کرده و بیمه گران قادرند داده های خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند.

متاسفانه سندیکای بیمه گران در ایران به دلیل ضعف ساختار و اثرگذاری محدود خود نتوانسته تاکنون نقش واقعی خود را ایفاء کند و بیمه گران نیز به دلیل ساختار نا سالم رقابتی حاضر نبوده اند منافع خود را در این تشکل صنفی دنبال کنند به عنوان مثال از مدتها پیش قرار بود یک Black List متشکل از بدهکاران بزرگ بیمه ای تشکیل شود که هنوز معلوم نیست عملکردش چگونه بوده.

علاوه بر سنهاب که دیتای صنعت بیمه را جمع آوری می کند، شرکتهای بیمه نیز می توانند با هدف گذاری های درون صنفی سامانه ای متمرکز از دیتاهای خود فراهم کنند و یا سیستم اعتبار سنجی مشتریان بیمه ای برای شناسائی بدهکاران بیمه ای پیاده سازی کنند.

همچنین سندیکابه دلیل اینکه طبق قانون  پل ارتباطی صنعت بیمه با سازمانهای دیگر  محسوب می شود ،می تواند نقش تعیین کننده ای در ارتباط داده های صنعت بیمه با سایر بازار ها و ارگانها و صنایع داشته باشد.

تحول در شبکه فروش و بازار استارت اپی

تردیدی نیست که شبکه فروش  بیشترین تاثیر را از انقلاب دیجیتال در صنعت بیمه می برد ، حال اگر شرکت بیمه و نهادناظر از مسیر تحول جا بماند و فناوری بسیار جلوترحرکت کند ، این فاصله می تواند شبکه فروش و فراتر از آن شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار دهد.

مقاومت در مقابل تحول دیجیتال در شبکه فروش امری اجتناب ناپذیر است و از سوئی با حضور استارت آپها نمی توان انتظار بهم ریختگی نداشت اما این نکته که شرکت بیمه با توانمندی نمایندگان خود بتواند در مسیر این انقلاب ، کنترل امور را دست گیرد ، اهمیت خواهد یافت.

نمونه بارز ان را در صنعت بیمه مشاهده کردیم زمانیکه با حضور استارت اپها کمپین های مقابله در بین نمایندگان شکل گرفت و حتی موجب ایجاد چالش در بزرگترین شرکت بازار بیمه هم شد.

در صورتیکه مدرنیزه کردن ، پالایش و  تحول شبکه فروش در دستور کار شرکتهای بیمه قرار نگیرد به زودی تغییرات دیجیتال می تواند موج نارضایتی را در شبکه فروش ایجاد کند، اینجاست که مدیران بیمه ای هوشمند با پیش بینی آینده ، شبکه فروش خود را برای قدم در راه تغییر آماده می کنند.

لختی صنعت بیمه برای مقابله با فناوری سبب شده استارت اپهائی که به عرصه بیمه گری قدم گذاشته اند متاثر از  روزمرگی صنعت بیمه خدمات مشابه و یکسان ارائه دهند در حالیکه روزبروز بر تعداد انها افزوده می شود اما تنها توانسته اند به لایه بازار یابی و فروش ان هم با خاصیت "مقایسه کنندگی" رسوخ کنند غافل از اینکه فضای بکر صنعت بیمه از لایه بازار یابی تا صدور و ارزیابی ریسک و خسارت و پرداخت می تواند با ایده های نو هدف قرار گیرد که البته ضعف قوانین برای فعالیت انها نیز بی تاثیر نبوده است./ منبع : بیمه داری نوین/ آزاده محسنی

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید