در نامه وزیر صمت به همتی مطرح شد؛ تغییر نحوه تخصیص ارز ۲۰ ردیف تعرفه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای تغییرات گروه کالایی اول، دوم و سوم برای دریافت ارز به رییس کل بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

 در نامه وزیر صمت به همتی مطرح شد؛  تغییر نحوه تخصیص ارز ۲۰ ردیف تعرفه

به گزارش ریسک نیوز، رضا رحمانی؛ وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای با موضوع تغییرات گروه‌های کالایی اول، دوم و سوم  برای دریافت ارز به دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست تشکیل کمیته دوجانبه میان بانک مرکزی و وزارت صمت را کرد تا نسبت به بررسی و حل مشکلات تغییر نرخ ارز اقدام شود و همچنین درخواست ۲۰  ردیف کد تعرفه را برای دریافت ارز با نرخ رسمی در صورت تایید وزارت بهداشت کرد.

در این نامه ذکر شده است: پیرو نامه  شماره ۶۰/۱۲۹۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ موضوع تبصره یک ماده یک تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، گروه کالایی جدید ردیف تعرفه‌های جدول یک پیوست جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

همچنین خواهشمند است پیرو نامه شماره ۶۰/۱۷۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ و عطف به درخواست سازمان غذا و دارو طی نامه‌های طی نامه‌های شماره ۶۶/۲۰۶۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ و شماره ۶۶۴/۲۵۲۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴، ۲۰ ردیف کد تعرفه مندرج در جدول دو پیوست، صرفا در صورت تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی شوند.

ضمنا با توجه به اولویت بندی ثبت سفارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و معرفی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، تمامی تعرفه‌ها با گروه ۳ کالایی به دو تغییر می‌کند. با توجه به تغییرات پیش آمده، در گروه کالایی  و در جهت مدیریت پرونده‌های که ناشی از تغییرات دچار مشکل شوند، ضرورت دارد کمیته‌ای دوجانبه بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، تا نسبت به بررسی و حل و موضوعات این نوع پرونده‌ها اقدام شود.

 

 

                 

 

 

 

 

منبع:صمت

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید