بر اساس سالنامه آماری و عملکرد یکساله 96 ؛

عملکرد بیمه گران در استان های مختلف چه می گوید؟ / تمرکز بالا در 5 استان و ناهمگونی معنادار/استان تهران رکوردار بیش از 40 درصد حق بیمه تولیدی!

بررسی عملکرد بیمه گران از تمرکز تولید حق بیمه در پنج استان تهران ، خراسان (جنوبی و رضوی ، شمالی) ، اصفهان ، فارس و خوزستان خبر می دهد./ تولید حق بیمه 144 میلیارد ریالی در استان تهران نشان دهنده تمرکز بالای صنعت بیمه بر فروش رشته های مختلف بیمه ای به پایتخت نشینان و شهرهای اطراف آن دارد که به نظر می رسد سبب رشد نا همگون حق بیمه تولیدی در کشور از منظر جغرافیائی شده است.

عملکرد بیمه گران در استان های مختلف چه می گوید؟ / تمرکز بالا در 5 استان و ناهمگونی معنادار/استان تهران رکوردار بیش از 40 درصد حق بیمه تولیدی!

به گزارش ریسک نیوز، گروه تحلیلی ریسک نیوز عملکرد شرکتهای بیمه در سال 96 را با استناد به سالنامه اماری سال 96 در رشته های مختلف بیمه ای استخراج کرده است که می تواند منبع قابل استنادی برای مدیران عامل ، کارکنان کلیدی ، مدیران ستادی ، نمایندگان و کارگزاران باشد .

پیش ازین گزارش هائی در خصوص ضریب خسارت در رشته های مختلف بیمه ای و نتیجه عملکردشان در رشته های مختلف بر اساس سالنامه سال 96 تهیه و منتشر شد.

در این گزارش عملکرد شرکتهای بیمه در استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی عملکرد بیمه گران از تمرکز تولید حق بیمه در پنج استان تهران ، خراسان (جنوبی و رضوی ، شمالی) ، اصفهان ، فارس و خوزستان خبر می دهد و سپس حق بیمه تولیدی در  استانهای  اذربایجان شرقی ، مازندران ، کرمان ، البرز ، گلستان ،اذربایجان غربی ، یزد  ، هرمزگان و سایر استانهای کشور توزیع می شود.

داده های اماری نشان می دهد ، میزان درامد خانوارهای ایرانی در تولید این میزان حق بیمه در استانهای کلیدی ایران نقش قابل توجهی داشته که البته میزان شعب و تعداد نمایندگی ها نیز تاثیر بسزائی دارد.
اما تولید حق بیمه  144 میلیارد ریالی در استان تهران نشان دهنده تمرکز بالای صنعت بیمه بر فروش رشته های مختلف بیمه ای به پایتخت نشینان و شهرهای اطراف آن دارد و بیش از 40 درصد حق بیمه تولیدی را شامل می شود که به نظر می رسد سبب رشد نا همگون حق بیمه تولیدی در کشور از منظر جغرافیائی شده است.

علاوه بر این عدم ارائه محصولات متناسب با دهک های مختلف جامعه بر اساس میزان درآمد انها و عدم فرهنگ سازی در استانهای کم درامد از سوی شرکتهای بیمه می تواند از دیگر علل این ناهمگونی و تمرکز معنادار باشد.

بعد از استان تهران با فاصله معناداری استان خراسان ، اصفهان ، فارس و خوزستان قرار دارد.

در ادامه جداول حق بیمه تولیدی در استانهای مختلف از پی می آید:

رتبه بندی صنعت بیمه بر اساس حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در استان تهران نشان می دهد پنج شرکت ایران ، آسیا ، پارسیان ، البرز و دانا پنج شرکت اول در استان تهران را به خود اختصاص داده اند.استان خراسان رتبه دوم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است

 رتبه بندی پنج شرکت اول در استان خراسال شمالی و رضوی در حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی نشان می دهد که شرکت بیمه دی و کارافرین نیز به جمع پنج شرکت اول آمده اند.


رتبه بندی شرکتهای بیمه در خراسان جنوبی نشان می دهدکه بیمه معلم توانسته در این استان در سال 96 به جمع  پنج شرکت اول بپیوندد.


پنج شرکت اول در حق بیمه و خسارت در سال 96 شرکتهای ایران ، آسیا ، دی ، دانا و البرز هستند.

 


بررسی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی استان فارس بیانگر ان است که این استان پذیرای پنج شرکت ایران ، دی ، دانا ، آسیا و البرز در رتبه اول تا پنجم بوده است. 

رتبه بندی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در خوزستان نشان می دهد ، شرکت بیمه ایران معین در این استان فعالیت قابل توجهی داشته به طوریکه در کنار شرکتهای ایران، دانا ، دی و  البرز در رتبه پنجم قرار گرفته است.

شرکت بیمه ایران معین تا قبل از سال 97 و در مدت مورد بررسی به نمایندگی از بیمه ایران فروش بیمه "مان" را در دستور کار داشت.


کل حق بیمه تولیدی استان ها به صورت رتبه بندی شرکتهای بیمه به شرح زیر است:

کل خسارت پرداختی استان ها به صورت رتبه بندی شرکتهای بیمه به شرح زیر است:

 

در ادامه عملکرد سایر استانها در حق بیمه و خسارت پرداختی رتبه بندی شده است.

 

 

 

 

  


این جداول تکمیل می شود...

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید