پیشنهاد ریسک نیوز به مدیران عامل شرکتهای بیمه ؛ برگزاری آزمونهای جانشين پروری / آزاده محسنی

امروزه بکارگیری فرایندها و مدل های جانشین پروری در شرکتهای تجاری و نهادهای اقتصادی در دنیا به اجرا در می اید زیرا اساسا کشورهای توسعه یافته هزینه پرورش و تربیت منابع انسانی را به مثابه سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می کنند .

پیشنهاد ریسک نیوز به مدیران عامل شرکتهای بیمه ؛ برگزاری آزمونهای جانشين پروری / آزاده محسنی

 ریسک نیوز /  آزاده محسنی : مدتهاست که انتقادات زیادی به عدم وجود فرایند جانشین پروری در شرکتهای بیمه وارد می آید تا جائی که بسیاری منتقدان بر باورند که فقدان این فرایند، عدم گردش نخبگان در شرکتهای بیمه را به دنبال داشته و همین امر سبب شده تا با تغییرات در پستهای مدیریتی همیشه جای خالی افراد شایسته برای در اختیار گرفتن این مناصب احساس شود.

در حالیکه  پرورش کارشناسان زبده و مدیران میانی سبب می شود تا شایستگی های مدیریتی در شرکت تقویت شود اما متاسفانه این مهم در صنعت بیمه مغفول بوده است.

متاسفانه استمرار مدیران دولتی بر شرکتهای بیمه سایه افکنده و این امر سبب شده رانت مدیریتی در شرکتهای بیمه افزایش یابد و مدیران بیش ازینکه شایستگی در اختیار گرفتن پستها را داشته باشند ، با استفاده از رانتهای موجود خود را به شرکت بیمه با لابی گری های گسترده تحمیل می کنند.

اساسا حضور مدیران رانتی در شرکت بیمه شایسته سالاری و جانشین پروری را با خدشه روبرو می سازد زیرا مدیر رانتی، چندان تمایلی ندارد، مدیران میانی ، برنامه توسعه فردی را دنبال کنند چرا که این امر تقویت جایگاه انها را به دنبال دارد و معمولا مدیر رانتی ، کارکنان در اختیار می خواهد تا صاحب اختیار.

در حال حاضر بسیار مشاهده می شود که به دلیل استعفاء یا برکنار شدن مدیران کلیدی در شرکتهای بیمه ، این پستها تا مدتها بوسیله سرپرست اداره می شود زیرا اساسا یافتن مدیر دلخواه و کارآمد در صنعت بیمه مدتهاست با چالش روبروست این در حالی است که اگر مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره به پیاده سازی سیستم و فرایند جانشین پروری در سطوح مختلف مدیریتی شرکت متبوع خود مبادرت می ورزیدند افراد شایسته و با استعداد در سطوح مختلف سازمانی تربیت و ارزیابی و توسعه شایستگی‌های رفتاری مدیران و کارکنان ان واحدها در دستور کار قرار می گرفت.

امروزه بکارگیری فرایندها و مدل های جانشین پروری در شرکتهای تجاری و نهادهای اقتصادی در دنیا به اجرا در می اید زیرا اساسا کشورهای توسعه یافته هزینه پرورش و تربیت منابع انسانی را به مثابه سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می کنند .

در این راستا «ارزیابی و توسعه شایستگی‌های رفتاری مدیران و کارکنان» مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد و معمولا برای این کار از استانداردهای جهانی ، متخصصان علوم مختلف مدیریت و استانداردهای علمی مورد تأیید انجمن روانشناسان کشورهای توسعه یافته بهره می برند.

در ایران نیز طی سالهای اخیر موسسات تربیت و پرورش منابع انسانی شکل گرفته اند که هدف انها پیاده سازی فرایند جانشین پروری در شرکتها و سازمانهای مختلف است به طوریکه در پیاده سازی این فرایند، ظرفيتهای افراد برای قرارگرفتن در فرايند جانشين پروري از طريق آزمون توانایی ادراکی و آزمون شخصيت پيشرفته بررسی می شود . در نهایت افراد منتخب به گنجینه  استعدادهای شركت وارد شده و با توجه به نتايج ارزيابی شايستگي های آنها، برنامه های توسعه فردی برای آنها طراحی می گردد؛ این افراد با گذراندن این برنامه ها و طی طریق می توانند به مرور برای پستهای سازمانی بالاتر پرورش یابند.

بی گمان پیاده سازی این فرایندها ضمن شناسائی استعدادهای شرکتها وسازمانها سبب می شود انگیزه پیشرفت و ارتقاء درجه در میان کارکنان ایجاد گردد و این تصور که پستهای کلیدی فقط میان افراد "رانتی" جابجا می شود از بین خواهد رفت.

بدیهی است که شناسایی استعدادهای انسانی سازمان و تربیت و نگهداری افراد برای پست های کلیدی سازمان می تواند به ارتقاء برند و استحکام و پایداری مدیریتی در سازمان کمک قابل ملاحظه ای داشته باشد.

به نظر می رسد ، همگام شدن شرکتهای بیمه با تحولات جهانی در مقوله توسعه منابع انسانی باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد اگر چه تعداد محدودی از شرکتهای بیمه در این راه اقداماتی انجام داده اند اما مطلوب است که این اقدامات هدفمند در مسیر توسعه شرکت بیمه قرار گیرد.


 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید