تیپ خاص میرسلیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

سیدمصطفی میرسلیم در راهپیمایی ٢٢ بهمن تهران حضور پیدا کرد.

تیپ خاص میرسلیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن
این مطلب را به اشتراک بگذارید