تجریش سال 1351 (عکس)

تهران و نمایی کم نظیر از تجریش در سال 1351.

تجریش سال 1351 (عکس)

تجریش سال 1351 (عکس)

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید