هدف معمارنژاد از بازدید بیمه ایران چیست؟ / بازدید با چاشنی دیدار دو همشهری

«نشست صمیمانه دکتر معمارنژاد با اعضا هیات مدیره بیمه ایران » تحت عنوان بررسی مستندات و امار صنعت بیمه جهان و مقایسه آن با ایران در ذهن مخاطب پرونده ای می گشاید که وقتی مقامی بلند پایه از حساس ترین وزارتخانه کشور اقدام به بازدید یک شرکت بیمه دولتی می کند در پس این دیدارها چه می تواند باشد جز حل چالش ها و ارایه راهکار برای برون رفت از معضلاتی که بر هیچکس پوشیده نیست، بدون شک دکتر معمار نژاد بر این امر واقف است که وقتی 40 درصد صنعت بیمه شفاف نباشد انتظار شفافیت از 60 درصد دیگر به سختی می رود.

هدف معمارنژاد از بازدید بیمه ایران  چیست؟ / بازدید با چاشنی دیدار دو همشهری
به گزارش ریسک نیوز،دیدار معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد از شرکت سهامی بیمه ایران روز گذشته از سوی کانال تلگرام این شرکت بیمه ای تحت عنوان «نشست صمیمانه دکتر معمارنژاد با اعضا هیات مدیره بیمه ایران »مخابره شد .

نکته قابل توجه این نشست «صمیمانه» که سه ساعت به طول انجامیده ، بررسی آمار و مستندات فعالیتهای صنعت بیمه جهان و مقایسه ضریب نفوذ بیمه ایران با جهان است .

دیدار این مقام وزارت اقتصاد از بیمه ایران و ملاقات با "همشهری" خود محسن پورکیانی سوالات بسیاری را در ذهن متبادر می کند و ناگزیر پرونده چالش های بیمه ایران را باز می گذارد، نکته ابهام برانگیز اینجاست که در سایه این دیدو بازدیدهای صمیمانه کدام راهکار عاجل برای حل مشکلات بیمه ایران مطرح شده است؟

معمارنژاد در این نشست صمیمانه که به بررسی فعالیتها و مستندات صنعت بیمه جهان پرداخته تا چه اندازه بررسی مستندات و فعالیتهای شرکت بیمه ایران را  مورد توجه قرار داده که در قالب ۶۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ، ۳۰۰۰میلیارد تومان کسری ذخایر فقط در رشته ثالث ، مطالباتی بالای 4000 میلیارد تومان و سطح نازل توانگری مالی خودنمایی می کند!

آیا در پی این دیدوبازدیدها به حفظ منافع ذوی الحقوقان که همان بیمه گزاران هستند ،اندیشیده می شود یا در پس این دیدارها اهداف دیگری نهفته است؟

بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای اخیر  روزگار سختی بر بیمه ایران گذشته از تغییرات مدیریتی تا انتصابات مصلحتی و افزایش زیان انباشته تا روند فزاینده مطالبات  که بدون شک این حقایق بر معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز پوشیده نیست، در این راستا شاید بهتر باشد این مقام وزارت اقتصاد جهت تنویر افکار عمومی از راهکارهای پیشنهادی خود جهت حل چالش های این شرکت بیمه دولتی بگوید تا مستندات و آمارهای فعالیت صنعت بیمه جهان!

اگر چه بحث و بررسی در خصوص صنعت بیمه جهان فی النفسه مطلوب است که خوشبختانه صنعت بیمه و در راس آن بیمه مرکزی ، پژوهشکده بیمه و واحد تحقیقات و مطالعات شرکت‌های بیمه به خوبی هر ساله این آمار را استخراج می کنند ؛ اما اینجا سخن از ملزومات و اولویتهاست و اینکه در این دیدارها تا چه اندازه به واجبات پرداخته می شود؟

در اهمیت ارایه راهکار برای حل چالش های بیمه ایران همین بس که بیشتر از یک ماه پیش رییس کل بیمه مرکزی اعلام داشت که از بیمه ایران در خواست شده راهکار های خود را در قالب بسته ای مدون برای برون رفت از چالش ها به نهاد نظارتی اعلام کند که البته بر اساس شنیده ها این بسته تدوینی به بیمه مرکزی تا این لحظه ارائه نشده است.

نکته دیگر آنکه وقتی مقامی بلند پایه از از حساس ترین وزارتخانه کشور اقدام به بازدید شرکت بیمه دولتی می کند در پس این دید و بازدیدها چه می تواند باشد جز مذاکره و تعامل برای حل چالش ها و ارایه راهکار برون رفت از معضلاتی که بر هیچکس پوشیده نیست که بدون شک اگر غیر این باشد، قابل تامل خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که بزرگترین معضل بیمه ایران بخصوص در چند سال اخیر انتصابات ان بوده و به نظر می رسد دکتر معمارنژاد بر این نکته آگاه است که انتصاب افرادی در هیات مدیره بیمه ایران صورت پذیرد که در تخریب و جساب سازی شرکت در چند سال گذشته نقشی نداشته باشند.

هم اکنون در بیمه ایران و صنعت بیمه کشور افراد صاحب نام و معتبری فعالیت می کنند که استفاده از آنها بدون تردید در هموار سازی مسیر بهبود بیمه ایران می تواند راهگشا باشد.

در نهایت امیدواریم معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد با دستی پر به بیمه ایران رفته تا ره آورد بازدیدش از این شرکت بیمه دولتی انظباط بخشی و ترمیم مالی بیمه ایران باشد که البته این مهم در اینده و ضمن بررسی عملکرد معاونت و بانک و بیمه مشخص خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید