گزارش سریالی ریسک نیوز از عملکرد 12 رئیس کل بیمه مرکزی؛

از ایستائی ریاست کریمی تا سختگیری های امین و تعاملات همتی

نکته قابل تامل در اقدامات کریمی آن است که آنچه به عنوان دستاورد ها در مورد وی امده نشانی از توسعه صنعت بیمه غیر از صدور مجوز فعالیت برای شرکت های جدیدبیمه چیزی به دست نمی دهد./ محمد ابراهیم امین را به عنوان یک رئیس کل جدی ، بی پرده ، تخصص گرا و تکنوکرات می شناسند و شاید بتوان گفت زیر بناهای نظارت پس از ازاد سازی تعرفه ها در دوران وی پایه ریزی شد./ اگر چه توقع می رفت که همتی در دور دوم ریاست خود مانند دوره اول ساختار شکنی و خرق عادت کند اما ظاهرا ترجیح داد تا با ارامش ریاست کند.

از ایستائی ریاست کریمی تا سختگیری های امین و تعاملات همتی
به گزارش ریسک نیوز،

قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شركت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود .


اکنون بیش از 47 سال از تاسیس این نهاد نظارتی می گذرد و 12 نفر سکان ریاست ان را برعهده داشته اند، طی این سالها بیمه مرکزی و صنعت بیمه ایران دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده و با امدن هر رئیس کل ، سیاستهای مختلفی در این نهاد پیاده سازی شده است.


ریسک نیوز ، بررسی عملکرد 12 رئیس کل بیمه مرکزی در 47 سال را در دستور کار قرار داد که در گزارش اول به ترتیب دوران ریاست چهار رئیس کل اول بررسی و در گزارش دوم عملکرد و اقدامات چهار رئیس کل بعدی واکاوی شد ، در گزارش پیش رو عملکرد چهار رئیس کل اخر بیمه مرکزی امده است:

 سید محمد کریمی نهمین رییس کل بیمه مرکزی ایران
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید