انتقادات عجیب دبیر کل سندیکا از رئیس کل بیمه مرکزی

آیا علیپور یزدی از کاندیداتوری برای دبیرکلی سندیکا انصراف می دهد؟

گفتگوی علیپور یزدی و انتقادات صریح وی از رئیس کل بیمه مرکزی ایا نشانه عقب نشینی وی از کاندیداتوری برای انتخابات پیش روی سندیکاست؟؟!/ اینکه چرا در آستانه انتخابات سندیکای بیمه گران این گفتگو منتشر شده در حالیکه علیپور می توانست در دیدارهایش با رئیس کل بیمه مرکزی این انتقادات را صراحتا و رو در رو عنوان کند ، می تواند یک واقعیت را مشخص کند که سندیکای بیمه گران در دوره دبیر کلی علیپور در یک شاخص اساسی که ان تعامل ، مذاکره و ارتباط بهینه با رگولاتور بیمه ای است، مردود شد.

آیا علیپور یزدی از کاندیداتوری برای دبیرکلی سندیکا انصراف می دهد؟

به گزارش ریسک نیوز،درآستانه انتخابات سندیکای بیمه گران ،سایت نود اقتصادی گفتگویی از علیپور یزدی دبیر کل سندیکا منتشر کرده که در این گفتگو علیپور انتقادات عجیبی بر رئیس کل بیمه مرکزی وارد اورده و تلویحا مسوولیت نگارش نامه ای از سوی برخی  مدیران عامل به وزیر وقت اقتصاد در خصوص ضرورت انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی از افراد داخل صنعت بیمه را پذیرفته است.

وی در گفتگو با این رسانه از روش نظارتی رئیس کل بیمه مرکزی انتقاد کرده و مدل کنونی نظارت بیمه مرکزی را قدیمی دانسته که نیازمند بازنگری و هوشمند سازی جدی است .

علیپور همچنین  از شیوه نظارت بیمه مرکزی در ارایه اخطار به اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه ای فاقد مدیرعامل انتقاد و دادن نمره منفی به تک تک اعضای هیات مدیره شرکت ها را عجیب دانسته و گفته این که شیوه نظارت نیست!!

اما نکته قابل تامل گفتگوی علیپور انجاست که صراحتا به نامه مدیران عامل به وزیر پیشین اقتصاد اشاره می کند و می گوید: نگارش نامه 20 مدیرعامل شرکت های بیمه ای به وزیر وقت امور اقتصادی درضرورت انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی از داخل صنعت بیمه حرف کاملا درستی بوده و درحال گرفته شدن مابقی امضاها، نامه  رسانه ای  و روند تکمیل امضاها هم متوقف شد!


وی با این سخن تلویجا مسوولیت تهیه این نامه را قبول کرده ضمن اینکه در ادامه گفتگو صراحتا اذعان داشته در داخل صنعت بیمه، افراد فنی و با اعتبار زیادی وجود دارند و اگر فردی از داخل صنعت بیمه برای  ریاست کلی بیمه مرکزی انتخاب می شد خیلی بهتر می شد از این پتانسیل استفاده کرد .

بنابراین گزارش ، البته باید دید آیا در شرایط حاضر نیز مدیران عامل امضاء کننده نامه این نظر دبیر کل را دارند یا خیر؟

وی در این گفتگو حتی به دولت هم انتقاد کرده و اذعان داشته دولت هم باید بداند از صنعت بیمه چه می خواهد، هر چند که تااکنون نشان داده که نمی‌داند چه می خواهد!

علیپور یزدی درباره میزان تسلط رئیس کل بیمه مرکزی بر صنعت بیمه گفته که رئیس کل فعلی بیمه مرکزی با وجود آنکه فردی با انگیزه بوده اما سابقه فعالیت او بیشتر بنگاهداری  بوده و با امر حاکمیتی ذاتا فرق دارد!

بر اساس این گزارش اینکه چرا در آستانه انتخابات سندیکای بیمه گران این گفتگو منتشر شده در حالیکه علیپور می توانست در دیدارهایش با رئیس کل بیمه مرکزی این انتقادات را صراحتا و "رو در رو" عنوان کند ،می تواند یک واقعیت را مشخص کند که سندیکای بیمه گران در دوره دبیر کلی علیپور در یک شاخص اساسی که ان تعامل ، مذاکره و ارتباط بهینه با رگولاتور بیمه ای است ، مردود شده است.


یکی از پتاسیل های سندیکای بیمه گران طبق قانون بیمه ، ایجاد ارتباط و تعامل بهینه با نهاد نظارتی بیمه ای در جهت حفظ منافع اعضاء است اما علیپور در این گفتگو رسما نشان داد نتوانسته در این شاخص موفق عمل کند چرا که در صورت داشتن انتقاد نیز می توانست در جلسات منسجم و منظم این انتقادات را به شخص رئیس کل ابراز دارد نه اینکه رسانه ها را ابزار این تعامل قرار دهد.

البته ممکن است این انتقادات علیپور با نامه بیمه مرکزی مبنی بر تایید عملکرد نامناسب سندیکا که در پی خروج یکی از شرکتهای بیمه ارسال شد، بی ارتباط نباشد.

علیپور یزدی همچنین در این گفتگوی رسانه ای در حالی از نامه 20 مدیرعامل به کرباسیان برای انتخاب شخصی بیمه ای به عنوان رئیس کل دفاع کرده که این ابهام را ایجاد می کند که آیا وظیفه سندیکا انتخاب رئیس کل است یا پرداختن به امور صنفی ، بهبود فضای کسب و کار ، ایجاد وحدت رویه در بین مدیران عامل ، اتحاد و ارتباط با تشکل های صنفی مانند اتاق های بازرگانی ، ارتباط با انجمن ارزیابان خسارت و انجمن صنفی نمایندگان ، ارتباط مستمر بین المللی با سندیکای بیمه گران در منطقه ،کمک به بازطراحی و بومی سازی محصولات و استانداردهای نوین بیمه ای در ایران ، کمک به ایجاد سامانه هایی مانند لیست سیاه بدهکاران بیمه ای ، سامانه اعتبار سنجی مشتریان بیمه ای ، کمک و تعامل برای ایجاد شرکتهای رتبه بندی ، تعامل و مذاکره با اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه برای ورود بیمه گران به بازار های جدید و .... که در ادامه گزارش بدانها اشاره خواهد شد.

به هر روی عملکرد علیپور یزدی در سندیکای بیمه گران نشان می دهد ، در حالی  از رئیس کل بیمه مرکزی به دلیل اعمال روش های نظارتی سنتی انتقاد می کند که خود وی چندان نوآوری و تجولی در ساختار رنجور و رخوت الود سندیکا ایجاد نکرد و به برخی عملکردها مانند احیاء شورای های استانی و تداوم کارگروههایی که از زمان اولیاء نیز بود، بسنده کرد و البته خرید یک ساختمان را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کرد در حالیکه سوال اینجاست که در میان این همه پتانسیلهای  مغفول در سندیکا و کارهای نکرده ، ایا خرید ساختمان اقدام مثبتی برای وی محسوب می شود؟اگر چه تمایل خرید در میان مدیران ایرانی بخصوص مدیرانی که دارای عقبه دولتی هستند، همیشه بر اقدامات عملیاتی ارجحیت داشته است.

اما از اظهارات بی پرده علیپور در خصوص رئیس کل بیمه مرکزی که بگذریم ، با نزدیکی انتخابات سندیکا برشمردن شاخص های اساسی دبیرکل منتخب ضروری است ، باشد که بیمه گران به جای انتخابات هیاتی ، انتخابات سندیکائی و ضابطه مند را در دستور کار قرار دهند.

بدون شک سندیکای بیمه گران ایران با وجود اینکه به عنوان تنها تشکل صنفی مندرج در قانون بیمه محسوب می شود اما نتوانسته در قامت یک تشکل صنفی واقعی نقش خود را ایفاء کند و طی این سالها بیشتر هیاتی اداره شده تا منتظم و منسجم.

عملکرد سندیکای بیمه گران نشان می دهد، این نهاد صنفی کمتر توانسته صدای کوبنده اعضاء خود باشد این در حالی است که تشکل های صنفی ، نهادهائی تاثیرگذار هستند که بسیار بیشتر از نهادهای ناظر و رگولاتورها می توانند در صورت لزوم اعتراض کنند، به دولتها بتازند و با نهادهای نظارتی چون مجلس چانه زنی کنند.

در گزارش پیشین با عنوان  مسوولیت انتخابات پیشین سندیکا با چه کسانی است ؟ / مدیران عامل مسوولانه انتخاب کنند نه مصلحت اندیشانه به سه شاخص رابطه سندیکا و نهاد نظارتی ، روابط عمومی سیاسی یا سیاسی کاری و  ضرورت ارتباط با سایر تشکل های صنفی و اتاق های بازرگانی پراخته شد.

در گزارش پیش رو نیز جهت اگاهی بیمه گران به چند شاخص دیگر پرداخته می شود.

تسهیل کسب و کار

سندیکای بیمه گران علاوه بر وظایفی که به صراحت در قانون بدان اشاره شده  ، وظایفی دارد  که به صورت ذاتی برای انجمنهای صنفی تعریف شده است؛ از جمله برنامه ریزی برای رفع موانع رقابت پذیری و در نهایت بهبود محیط کسب و کار ، حفظ منافع اعضاء و ذینفعان ، گسترش تعامل و ارتباطات با  نهاد های نظارتی بالا دستی و قوای سه گانه و البته سایر نهاد و تشکل های صنفی دیگر مانند اتاق های بازرگانی.
اگر چه به صورت عیر منسجم این وظیفه از سوی دبیران کل پیشین ظاهرا دنبال شده اما به دلیل فقدان برنامه ضابطه مند از سوی این افراد عمدتا این فرایند به صورت منسجم دنبال نشده و به همین دلیل است که نتیجه مورد نظر نیز دریافت نشده است.


متاسفانه یکی از انتقادات وارد به سندیکا و اعضاء ان عدم وحدت رویه در این نهاد صنفی و فقدان ضمانت اجرای تصمیمات اعضاء بوده این در حالی است که سندیکای بیمه گران ایران به دلیل وجاهت قانونی از اقتدار كافي براي اين امر برخوردار بوده و ميتواند به عنوان مرجعی حتی براي ساير تشكلهاي بيمه اي باشد.
اخیرا بیمه گران با طراحی نرم افزار کاویس ، ضوابط و روابط خود با خودروسازان را انتظام بخشیدند اگرچه این نرم افزار نیز دارای مشکلات و چالش های خود هست که در این مقال نمی گنجد؛ اما این قدم کوچک نشان می دهد سندیکا قدرت ایجاد وحدت رویه را دارد .

سندیکا غافل از اموزش و روابط بین الملل

گفتنی است در این بین عضویت در بین تشکل های فرامرزی و بین المللی جهت گسترش تعاملات و تبادل آراء توجه به اموزش و پژوهش ، انتشار گزارشات تحقیقاتی و همچنین گزارش هایی در حوزه نظارتی از دیگر وظایف تشکل های صنفی محسوب می شود.

دایره وظایف تشکل های صنفی تا جایی است که برخی تشکل ها مانند تشکل بیمه گران انگلیس در برخی حوزه ها مانند  ترویج بهترین استانداردها برای ارایه خدمات به مشتریان ، اجرای کمپین های تبلیغاتی و برگزاری کنفرانس های با اهمیت برای بالا بردن اگاهی بیمه گزاران و حتی ایجاد شورای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه  نیز ورود پیدا کرده اند.

متاسفانه سندیکای بیمه گران ایران از این امور غافل بوده و اندر خم کوچه تصمیم گیری ها در خصوص ثالث و درمان باقی مانده است.

سندیکای بیمه گران در دوران تحریم ها می توانست با ایجاد ارتباط با کشورهای مختلف که در دایره شمول تحریم ها قرار نمی گرفتند، نقش قابل توجهی در پیوند بیمه گران ایرانی با خارجی ایفاء کند که متاسفانه ضعف عملکردی اش در این زمینه نیز مشهود بوده است.

سندیگای بیمه گران طی این سالها حداقل می نواست با سندیکای بیمه گران در کشورهای منطقه ارتباط بهینه ای برقرار کند تا در سایه این ارتباطات تجارب متقابل ردو بدل شود که حداقل طی دو  ساله اخیر اخباری مبنی بر این ارتباطات دیده و شنیده نشد.

نقش بی اثر سندیکا در نواوری ها

روزآمدی و اطلاع از جدیدترین استانداردهای بین ­المللی، استفاده از آمارهای بین­ المللی ، شناسایی بیمه­ نامه ­های جدید و دستیابی به کلوزهای استاندارد مرسوم،  بررسی روش های مرسوم در جهان  در بخش جلوگیری از خسارت جهت ارائه مشورت به بیمه­ گزاران و امکان الگوبرداری از تجربیات موفق سایر کشورها، ارتباط بهینه با استارت اپها و اینشورتکها از فعالیتهایی است که به نظر می رسد دبیر کل جدید باید جدی تر بدان نگاه کند.

تعامل سندیکا برای ایجاد و تفویت شرکتهای رتبه بندی ، مذاکره و تعامل با بیمه گران برای ایجاد لیست سیاه بدهکاران بیمه ای نیز ازدیگر اقداماتی است که سندیکا باید برای بازبینی عملکردی خود در دوره جدید انجام دهد.

در گزارش های بعدی به سایر شاخص ها اشاره خواهد شد. 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید