تجارب دستباز برای انتخاب دبیر کل سندیکای بیمه گران ؛

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ، کین ره که تو می روی به ترکستان است!

بیایید برای یک بار هم که شده منافع صنعت بیمه را در نظر گرفته از رفیق بازی و گرو کشی و یار گیری دست برداریم و فردی پژوهشگر و شناخته شده در بازار های بین المللی با قدرت لابیگری را انتخاب کنیم در غیر این صورت وضعیت سندیکا چون سال های گذشته همان خواب خوش و بی تفاوتی خواهد بود که وضعیت مصداق این شعر خواهد شد ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. کین ره که تو می روی به ترکستان است!

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ، کین ره که تو می روی به ترکستان است!
به گزارش ریسک نیوز،بدون شک سندیکای بیمه گران ایران با وجود اینکه به عنوان تنها تشکل صنفی مندرج در قانون بیمه محسوب می شود اما نتوانسته در قامت یک تشکل صنفی واقعی نقش خود را ایفاء کند و طی این سالها بیشتر هیاتی اداره شده تا منتظم و منسجم.

عملکرد سندیکای بیمه گران نشان می دهد، این نهاد صنفی کمتر توانسته صدای کوبنده اعضاء خود باشد این در حالی است که تشکل های صنفی ، نهادهائی تاثیرگذار هستند که بسیار بیشتر از نهادهای ناظر و رگولاتورها می توانند در صورت لزوم اعتراض کنند، به دولتها بتازند و با نهادهای نظارتی چون مجلس چانه زنی کنند.

در گزارش پیشین با عنوان  مسوولیت انتخابات پیشین سندیکا با چه کسانی است ؟ / مدیران عامل مسوولانه انتخاب کنند نه مصلحت اندیشانه به سه شاخص رابطه سندیکا و نهاد نظارتی ، روابط عمومی سیاسی یا سیاسی کاری و  ضرورت ارتباط با سایر تشکل های صنفی و اتاق های بازرگانی پراخته شد.

در گزارش پیش رو با هادی دستباز ، خبره و کارشناس ارشد بیمه ای گفتگوئی به انجام رسانده ایم که از پی می اید:

ضمن بازبینی و یادآوری تاریخچه ایجاد سندیکای بیمه گران در ایران بفرمایید چرا از ابتدا شالوده  این تشکل صنفی با توجه به این که در قانون بیمه اشاره صریح بدان شده به صورت قوی شکل نگرفت. گویا از ابتدا علیرغم تصریح قانونی جدی گرفته نشد.
خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا

بیمه های عمر چگونه کانادا را به شادترین کشور دنیا تبدیل کرد+ تشریح بیمه های عمر کانادا در 2018


این مطلب را به اشتراک بگذارید