حاشیه ای بر تغییرات دودانگه در بیمه حافظ؛

مدیران موقت هم به تغییرات مدیریتی در شرکتهای بیمه علاقه دارند!

در حالیکه هنوز صلاحیت حرفه ای گزینه پیشنهادی بیمه حافظ که در حال حاضر به عنوان سرپرست این شرکت بیمه ای ایفاءنقش می کند تایید نشده ، تغییراتی در سطح مدیران شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیران موقت هم به تغییرات مدیریتی در شرکتهای بیمه علاقه دارند!
به گزارش ریسک نیوز،با کنار رفتن عطائی از مدیر عاملی بیمه حافظ محمود دودانگه ، عضو هیات مدیره ، به عنوان سرپرست انتخاب و همچنین به عنوان گزینه پیشنهادی به بیمه مرکزی معرفی شد.

اما در حالیکه صلاحیت حرفه ای این گزینه پیشنهادی از سوی نهاد نظارت بیمه ای تایید نشده و حتی برخی شنیده ها از تردید در احراز صلاحیت وی خبر می دهند اما گویا تغییرات از سوی سرپرست این شرکت بیمه ای کلید خورده است.

بر اساس کسب اطلاع ریسک نیوز ، محمدیان امامی معاونت فنی شرکت بیمه حافظ که در زمان مدیریت عطائی به سمت معاونت فنی منصوب شده بود و صلاحیت وی نیز از سوی نهاد ناظر تایید گردید، توسط سرپرست شرکت که هنوز صلاحیت وی جهت مدیر عامل احراز نشده ، برکنار شده است.

البته پیشنهاد ریاست شورای فنی به محمدیان امامی داده شده که گویا وی نپذیرفته است.

اما اینکه چگونه سرپرست موقت یک شرکت بیمه ای به تغییرات در شرکت متبوعش مبادرت می ورزد جای سوال دارد و به نظر می رسد اعمال تغییرات در معاونتها از شیرینی های پست مدیر عاملی است چرا که مدیران موقت نیز علاقه وافری به این کار دارند!

اما به لحاظ اصولی، تغییرات زمانی باید در بنگاههای اقتصادی رقم بخورد که اولا مدیریت شرکت ضمن کسب صلاحیت از نهاد نظارتی برنامه ها و چشم اندازهای اتی شرکت را تدوین کرده باشد و مطابق این برنامه استراتژیک و اهداف پیش رو تغییرات را اجرائی کند اگر چه بر تغییرات بی اندازه در شرکتهای بیمه با امدن هر مدیر جدید نیز انتقاداتی وارد است.

زیان انباشته بیمه حافظ و شمول این شرکت بیمه تحت ماده 141 قانون تجارت و همچنین سطح چهار توانگری مالی ، این شرکت بیمه را به بحرانی ترین شرکت بیمه تبدیل کرده  که تغییرات مداوم مدیریتی نیز به چالش های ان دامن زده است.

اما گذشته از اینها بیمه حافظ به عنوان یک شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد از شبهه فروش ثالث  در سرزمین اصلی  به دور نبوده و در سالهای گذشته نام وی در این زمینه مطرح شده و بعضا از سوی نهاد نظارتی نیز اخطار دریافت کرده است.

در هفته های گذشته نیز اخباری منتشر می شد مبنی بر اینکه یکی از شرکتهای بیمه مناطق آزاد در ماههای گذشته رقم قابل توجهی بیمه نامه ثالث برای شرکت خودروسازی سایپا و خارج از سیستم کاویس صادر کرده است.

البته یکی از مدیران این شرکت بیمه ای به ریسک نیوز اذعان داشت که ما دارای 62 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هستیم و این بیمه نامه ها صرفا جهت این مناطق صادر شده است!!

البته بر کسی پوشیده نیست که طبق قوانین بیمه مرکزی شرکتهای بیمه مناطق ازاد به غیر از فعالیت در چند رشته محدود، حق فعالیت در سرزمین اصلی در رشته ثالث را ندارند .

گفتنی است محمود دودانگه معاون اسبق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی و ریاست مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی را بر عهده داشته است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید