رشد اقتصادی ۹ ماه ۹۷ اعلام شد/ رشد اقتصادی صنعت؛ منفی۷.۹درصد

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماه نخست سال ۹۷ در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و تولید ناخالص ملی اعلام شد و در این میان، بخش صنعت بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کرد و به منفی۷.۹درصد در مقایسه با مدت مشابه ۹۶ رسید.

رشد اقتصادی ۹ ماه ۹۷ اعلام شد/ رشد اقتصادی صنعت؛ منفی۷.۹درصد

به گزارش ریسک نیوز، بر اساس خلاصه گزارش یک‌صفحه‌اى مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به‌قیمت ثابت سال 1390 در 9ماهه اول سال 1397 به رقم 541.3 هزار میلیارد تومان با نفت و 430.3 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

بر این اساس، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با احتساب نفت 562.7 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 438.7 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفى3.8درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفى1.9درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9ماهه اول سال 1397 دارد.

به‌ نقل از تسنیم به‌نقل از اتاق بازرگانی تهران، نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفى2.1، گروه صنعت منفى7.9 و گروه خدمات 0.6 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.

شرحرشد اقتصادی 9ماهه نخست 97 به‌نسبت مدت مشابه
گروه کشاورزی‌2.1‌ــ
گروه صنعت7.9ــ
گروه خدمات0.6
تولید ناخالص ملی بدون احتساب نفت1.9ــ
تولید ناخالص ملی با احتساب نفت3.8ــ
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید