قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی ارزان شد

میزان نوشت: در حالی در روز جاری نرخ ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۵ ارز با کاهش و ۱۹ ارز با افزایش مواجه شدند.

قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی ارزان شد

در حالی نرخ ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که قیمت ۱۵ ارز کاهش و ۱۹ ارز افزایش داشته همچنین قیمت ۱۳ ارز بدون تغییر بوده است.

کاهش نرخ ۱۵ ارز در بازار بین بانکی کاهش نرخ ۱۵ ارز در بازار بین بانکی

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید