تجربه سیل و صنعت بیمه از نگاه مسعود حجاریان /چالش کاهش ذخایر

به نظر می رسد نقش بیمه در تامین خسارتهای سیل حداکثر به ۵ درصد برسد اما جبران همین تعهد محدود هم در ظرفیت صنعت بیمه نیست . بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته و عمدتا در اثر زیان بیمه شخص ثالث ، ذخایر حوادث طبیعی خود را از دست داده اند.

تجربه سیل و صنعت بیمه از نگاه مسعود حجاریان /چالش کاهش ذخایر

به گزارش ریسک نیوز ، مسعود حجاریان ، مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی نوشت:

فروردین ۹۸ و سیل ویرانگر کشور به اتمام رسید اما خسارتهای آن سالها ، بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد . خسارت این سیل به حدی است که دولت هم نمی تواند با بودجه خود آنها را جبران نماید و می خواهد دست در صندوق توسعه ملی کند. صندوقی که برای تامین منابع طرح های  توسعه کشور ، و رفاه آینده مردم
تاسیس شده است.
 
به نظر می رسد نقش بیمه در تامین خسارتهای سیل حداکثر به ۵ درصد برسد اما جبران همین تعهد محدود هم در ظرفیت صنعت بیمه نیست . بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته و عمدتا در اثر زیان  بیمه شخص ثالث ، ذخایر حوادث طبیعی خود را از دست داده اند.  اگر نبود حساب ویژه تحریم و اگر قرارداد های اتکایی حوادث طبیعی به این حساب واگذار نمی شد اکنون صنعت بیمه پاسخگوی تعهدات خود نبود .

 اما سیل اخیر نعمتی هم برای بیمه
کشور داشت که ذهن مسئولین و مردم را نسبت به صنعت بیمه تغییر داد . و اهمیت آن را نزد عموم آشکار نمود. 

قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که سالها در پیچ و خم مجلس و دولت در رفت و برگشت بود به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید تا موانع تصویب آن برطرف شود . حساب ویژه تحریم بیمه مرکزی نیز تقویت خواهد شد . اما آیا این تصمیمات پاسخگوی خسارتهای آینده سیل و طوفان خواهد بود ؟

دانشمندان اقلیم شناس آینده پر چالشی را برای کره زمین که درحال گرم شدن است پیش بینی می کنند . آب شدن یخ های قطبی و تغییر فشار در نقاط مختلف جو زمین سیلهای ویرانگر بزرگی را نوید می دهد .
 
صنعت بیمه باید برای تغییر اقلیم کره زمین آماده شود . افزایش ذخیره احتیاطی و ذخیره حوادث طبیعی ، کاهش حد نگهداری ریسک های کت استروف ، گسترش شرکتهای اتکایی ، انتشار اوراق حوادث طبیعی و از همه مهمتر توزیع جهانی ریسک از اقداماتی است که باید در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا

بیمه های عمر در شاد بودن مردمان کانادا چقدر موثر است ؟ + تشریح بیمه های عمر کانادا در 2018


این مطلب را به اشتراک بگذارید