تجربه سیل و صنعت بیمه از نگاه مسعود حجاریان /چالش کاهش ذخایر

به نظر می رسد نقش بیمه در تامین خسارتهای سیل حداکثر به ۵ درصد برسد اما جبران همین تعهد محدود هم در ظرفیت صنعت بیمه نیست . بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته و عمدتا در اثر زیان بیمه شخص ثالث ، ذخایر حوادث طبیعی خود را از دست داده اند.

تجربه سیل و صنعت بیمه از نگاه مسعود حجاریان /چالش کاهش ذخایر

به گزارش ریسک نیوز ، مسعود حجاریان ، مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی نوشت:

فروردین ۹۸ و سیل ویرانگر کشور به اتمام رسید اما خسارتهای آن سالها ، بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد . خسارت این سیل به حدی است که دولت هم نمی تواند با بودجه خود آنها را جبران نماید و می خواهد دست در صندوق توسعه ملی کند. صندوقی که برای تامین منابع طرح های  توسعه کشور ، و رفاه آینده مردم
تاسیس شده است.
 
به نظر می رسد نقش بیمه در تامین خسارتهای سیل حداکثر به ۵ درصد برسد اما جبران همین تعهد محدود هم در ظرفیت صنعت بیمه نیست . بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته و عمدتا در اثر زیان  بیمه شخص ثالث ، ذخایر حوادث طبیعی خود را از دست داده اند.  اگر نبود حساب ویژه تحریم و اگر قرارداد های اتکایی حوادث طبیعی به این حساب واگذار نمی شد اکنون صنعت بیمه پاسخگوی تعهدات خود نبود .

 اما سیل اخیر نعمتی هم برای بیمه
کشور داشت که ذهن مسئولین و مردم را نسبت به صنعت بیمه تغییر داد . و اهمیت آن را نزد عموم آشکار نمود. 

قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که سالها در پیچ و خم مجلس و دولت در رفت و برگشت بود به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید تا موانع تصویب آن برطرف شود . حساب ویژه تحریم بیمه مرکزی نیز تقویت خواهد شد . اما آیا این تصمیمات پاسخگوی خسارتهای آینده سیل و طوفان خواهد بود ؟

دانشمندان اقلیم شناس آینده پر چالشی را برای کره زمین که درحال گرم شدن است پیش بینی می کنند . آب شدن یخ های قطبی و تغییر فشار در نقاط مختلف جو زمین سیلهای ویرانگر بزرگی را نوید می دهد .
 
صنعت بیمه باید برای تغییر اقلیم کره زمین آماده شود . افزایش ذخیره احتیاطی و ذخیره حوادث طبیعی ، کاهش حد نگهداری ریسک های کت استروف ، گسترش شرکتهای اتکایی ، انتشار اوراق حوادث طبیعی و از همه مهمتر توزیع جهانی ریسک از اقداماتی است که باید در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید