هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ ملک:

بیمه ایران صدور بیمه‌نامه در مناطق کم ریسک را تسریع بخشد

ما تنها از شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه ایران درخواست داریم که به دلیل تمایل افراد به بیمه کردن منازل و مشاغل خود پس از حادثه سیل اخیر، صدور بیمه‌نامه در مناطق کم ریسک همچون ایذه و باغملک را که در بالا دست مناطق سیل زده استان خوزستان واقع شده تسریع بخشند

بیمه ایران صدور بیمه‌نامه در مناطق کم ریسک را تسریع بخشد

به گزارش ریسک نیوز هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ ملک که روزهای گذشته طی اظهاراتی  در یک توئیت به بیمه ایران تاخته و ادعا کرده بود که این شرکت دولتی حاضر به پرداخت بیمه سیل در خوزستان نیست امروز در یک چرخش 180 درجه در گفتگو با یک رسانه اذعان داشته   ما تنها از شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه ایران درخواست داریم که به دلیل تمایل افراد به بیمه کردن منازل و مشاغل خود پس از حادثه سیل اخیر، صدور بیمه‌نامه در مناطق کم ریسک همچون ایذه و باغملک را که در بالا دست مناطق سیل زده استان خوزستان واقع شده تسریع بخشند.
این نماینده همچنین از این شرکت خواست تا در پرداخت خسارت بیمه‌شدگان سیل‌زده استان خوزستان نیز اقدامات سریع و به موقع را انجام دهد.

البته  به نظر می رسد ، این نماینده مجلس بیشتر از عدم صدور بیمه نامه های جدید در مناطق استان خوزستان انتقاد داشته است.
 این نماینده مجلس در قسمت دیگری از توییت خود شرکتهای بیمه را با عنوان  نهادهایی که فقط " دست بگیر " دارند معرفی کرده است!

به گزارش ریسک نیوز به هر روی به نظر می رسد ، عدم اطلاع و  اگاهی برخی نمایندگان مجلس سبب شده هر از گاهی اظهاراتی ارایه  دهند که پس از مدتی مجبور به تصحیح ان شوند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید