پیش بینی رسول تاجدار در خصوص شرایط صنعت بیمه در سال 98

شرایط بازار شوخی بردار نیست

مدیر عامل بیمه البرز در ادامه با اشاره به سختی های سال 98 برای شرکتهای بیمه گفت: با توجه به تجارب قبلی پیش بینی می شود شرکتهای بیمه قطعا در ارائه نرخ ها دست به عصا حرکت کنند زیرا می دانند که شرایط بازار شوخی بردار نیست.

شرایط بازار شوخی بردار نیست

رسول تاجدار ، مدیر عامل بیمه البرز در گفتگو با ریسک نیوز به پیش بینی سال 98 برای صنعت بیمه پرداخت و ضمن اشاره به فجایع طبیعی فروردین ماه گفت:اگر چه سال جدید با سیل در استانهای مختلف آغاز شد که می تواند شروع سختی برای بیمه گران باشد ؛اما در عین حال این حوادث می تواند درس های بزرگی برای بیمه گران به دنبال داشته باشد .

مدیر عامل بیمه البرز اذعان داشت: توجه به نرخ و شرایط بیمه نامه ، نحوه انعقاد قرار دادهای بزرگ مبتنی بر ارایه نرخ های فنی و مدیریت ریسک از جمله درس هایی است که سیل فروردین 98 برای بیمه گران به همراه آورد.

به گفته مدیر عامل بیمه البرز  گذار از نظام تعرفه ای و ورود به نظام مالی بدون لحاظ فاکتورهای نظارتی دقیق  و جایگزین مناسب سبب شد صنعت بیمه با چالش های متعددی روبرو شود از جمله دامپینگ و رقابت بر سر نرخ ، صدور بیمه نامه بدون ارزیابی بهینه ریسک صرفا جهت افزایش سهم بازار و ... که جمیع این عوامل در کنار عوارض پرداختی صنعت بیمه به نهادهای مختلف سبب شد شرکتهای بیمه  در بسیاری از رشته های بیمه ای زیان را تجربه کنند.
وی البته بدین نکته نیز اشاره کرد که صنعت  بیمه متوجه شد که  گذار از نظام تعرفه ای بدون پیاده سازی راهکارهای نظارتی چالش آفرین خواهد بود در این راستا طی سالهای اخیر نظارت دقیق و آی تی محور در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت که می توان به تدوین آیین نامه توانگری ، تصویب آیین نامه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی شرکتهای بیمه ، پیاده سازی سنهاب و کنترل کفایت ذخایر اشاره نمود.

مدیر عامل بیمه البرز در ادامه با اشاره به سختی های سال 98 برای شرکتهای بیمه گفت: با توجه به تجارب قبلی پیش بینی می شود شرکتهای بیمه قطعا در ارائه نرخ ها دست به عصا حرکت کنند زیرا می دانند که شرایط بازار شوخی بردار نیست که البته این مقوله خاصیت اقتصاد است که نهادهای بازرگانی باید خود را با شرایط اقتصاد کلان وفق دهند.


تاجدار تاکید کرد: من بر خلاف بسیاری معتقدم اگر یک یا دو شرکت به دلیل شرایط بحرانی با مشکل مواجه شوند و اتفاقی برای انها بیفتد خاصیت بازار است ، اگر واقعا اقتصاد ما به سمت یک اقتصاد باز و آزاد حرکت می کند این هم جزئی از ویژگی های بازار است به طوریکه شرکتهای تجاری که تصمیمات عقلائی نمی گیرند و بدون محاسبات صحیح نرخ و ریسک وارد عمل می شوند، باید هزینه اش را هم پرداخت کنند و به اعتقاد من این از مزایای بازار است چرا که بازیگران دیگر سعی خواهند کرد تا عقلانی رفتار کنند.

مدیر عامل بیمه البرز عدم محاسبه بهینه ریسک را یکی از عواقب کمبود نیروی متخصص در صنعت بیمه دانست و گفت: محاسبات ریسک بخصوص در بخش حوادث فاجعه آمیز بسیار تخصصی است و به نظر می رسد در این زمینه صنعت بیمه به نقطه بهینه نرسیده است.

تاجدار تصریح کرد: به طور مثال سوالی که در این زمینه با وقوع سیل 98 می توان مطرح کرد این است که حادثه فاجعه آمیز اخیر یک ریسک است یا چند ریسک؟ به عبارتی این فاجعه تقریبا از 28 اسفند ماه آغاز شده و تا اواخر تعطیلات نوروز تداوم یافته است بنابراین آیا یک ریسک تلقی می شود یا چند ریسک؟

وی تاکید کرد : البته در اینجا نمی خواهم قضاوتی صریح در این خصوص داشته باشم و این می تواند صرفا به عنوان یک سوال مطرح شود تا متخصصین ریسک در خصوص ان تبادل نظر کنند  که آیا سیل 98 یک خطر است یا به دلیل تداومش طی روزهای متوالی و شدت و ضعف بارش ها می تواند به چند ریسک تقسیم بندی شود؛ چرا که طی این روزها خسارت ایجاد شده نیز دارای شدت و ضعف بوده است .
تاجدار در ادامه گفت: شناسائی صحیح ریسک ها و اینکه این فاجعه می تواند به چند ریسک تقسیم بندی شود تعهد شرکتهای بیمه را متاثر می سازد.

مدیر عامل  بیمه البرز تاکید کرد: یکی از درسهای بزرگ سیل اخیر برای مدیران بیمه ای استفاده از متخصصین حرفه ای جهت شناسایی صحیح ریسک است که به نظر می رسد باید بیشتر جدی گرفته شود.

وی همچنین تامید کرد: سیل اخیر نشان داد که بیمه مرکزی باید بر روی انعقاد قراردادهای بزرگ نظارت بهینه تری را اعمال کند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید