موانع رونق تولید| شکوری: بانک، مالیات و ثبت‌سفارش مشکل‌زا شدند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: در شرایط تحریم برای ثبت سفارش، برخی شرکت ها حاضر به همکاری هستند اما به دلیل اینکه در ثبت سفارش اطلاعات مشتری افشا می شود می توان قوانین را تغییر داد تا شرایط برای تولید کنندگان تسهیل شود.

موانع رونق تولید| شکوری: بانک، مالیات و ثبت‌سفارش مشکل‌زا شدند

بهرام شکوری گفت: در سال رونق تولید فعال اقتصادی باید بتواند نقطه نظرات خود را در مسائل اقتصادی بیان کند. بیش از نقدینگی که فعالین اقتصادی نیاز دارند به موقعیت و منزلت اجتماعی نیز احتیاج دارند.

شکوری با بیان اینکه با سامان دهی تولید تجارت رونق می گیرد و با تغییر نگاه و اهمیت دادن به تولید چرخ اقتصاد به حرکت در می آید، افزود: در سال رونق تولید باید به اشتغالزایی اهمیت داد و در جهت حل مشکلات و رفع موانع به تولید و فعال اقتصادی کمک کرد. بخش خصوصی با وجود مشکلات و موانع باز تولید و صادرات را ادامه می دهد بنابراین هر سیاستی که جلوی تولید را بگیرد محکوم است.

شکوری افزود: در شرایط فعلی اقتصادی می توان با وضع قوانین به تولید کمک کرد. در شرایط تحریم برای ثبت سفارش، برخی شرکت ها حاضر به همکاری هستند اما به دلیل اینکه در ثبت سفارش اطلاعات مشتری افشا می شود می توان قوانین را تغییر داد تا شرایط برای تولید کنندگان تسهیل شود.

او افزود: مجلس باید قوانینی وضع کند تا در سایه قوانین تولید و اشتغال رونق بگیرد به طور مثال قانون ارزش افزوده همچنان مشکل دارد و در رونق تولید بی تاثیر است. برای رونق تولید باید نقص ها در الزاماتی مثل نظام بانکی، مالیاتی و قوانین مخل تولید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد بنابراین باید تمامی دستگاه ها و فعالین اقتصادی در رونق تولید باهم همکاری و کمک کنند.

منبع: تسنیم

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید