تصاویر | هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

به دنبال تغییرات اقلیمی و همچنین بارش‌های بسیار طی ماه‌های گذشته در کشور، برخی شهرها با افزایش جمعیت گونه‌ای از پروانه‌ها نسبت به سال‌های قبل مواجه شده‌اند؛ برخی از شهرستان‌های پایتخت از جمله تهران، ورامین و قرچک این روزها میزبان پروانه‌ها هستند.

تصاویر | هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

عکس‌ها: ایسنا

/ImagesInv/1398022512335191144.jpg

/ImagesInv/1398022512345191149.jpg

/ImagesInv/1398022512345191145.jpg

/ImagesInv/1398022512425191163.jpg

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید