به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی +فهرست شرکتهای بیمه دریافت کننده ارز

بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

 به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی +فهرست شرکتهای بیمه دریافت کننده ارز
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین 1397 تا تاریخ 12 خرداد ماه 1398 است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

بر اساس این گزارش از میان شرکتهای بیمه چهار شرکت البرز ، سامان ،  تجارت نو ،، کارآفرین و تجارت نو  و همچنین بیمه مرکزی ارزدولتی و شرکت بیمه سینا نیز ارز نیمائی دریافت کردند

نام شرکت

مبلغ

بابت

بیمه البرز

1101.59 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه البرز

18604.76 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه البرز

50000یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه تجارت نو

617170 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه سامان

200000 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه مرکزی

306667.33 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه کارآفرین

4681 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه کارآفرین

49000 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه کارآفرین

280000 یورو

واردات کالا و خدمات

بیمه کارآفرین

133000 یورو

واردات کالا و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید