عضو هیات مدیره بیمه‌ما منصوب شد

معاون سابق بیمه ای دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت مدیره بیمه ما شد.

عضو هیات مدیره بیمه‌ما منصوب شد

محمد جعفریان باباکندی با تصمیم گروه مالی بانک ملت به عنوان عضو هیأت مدیره بیمه‌ما منصوب شد.

بر اساس این گزارش، جعفریان پیش از این معاون برنامه ریزی بیمه ما بود.

از جمله سوابق پیشین وی می‌توان به معاونت دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاور مدیرعامل بیمه ایران، عضو کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه و اشاره کرد.

خبر پیشنهادی
قابل توجه وزیر اقتصاد ، از حرف تا عمل

تحول یا جنجال دیجیتال!


این مطلب را به اشتراک بگذارید