خاطرات چهل ساله یک بیمه گر و عشق ها و لبخندهای شعبه داری را در بیمه داری نوین بخوانید

دوازدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین در پنج پرونده فرهنگ و بیمه ، کلان ،نظارت ، سیل و پزشکی منتشر شد.

خاطرات چهل ساله یک بیمه گر و عشق ها و لبخندهای شعبه داری را در بیمه داری نوین بخوانید

 

به گزارش ریسک نیوز این شماره با نوشتاری از محمود فراهانی با عنوان "فرهنگ بیمه ، چالش در معنا" و مقاله ای از آزاده محسنی با عنوان " جای خالی تحول افرینان سخاوتمند آغاز می شود.

در این شماره ویژه نامه مبسوطی به مناسبت 60 سالگی بیمه اسیا منتشر شده که در گفتگویی مبسوط، معصوم ضمیری ، مدیر عامل پیشین بیمه اسیا از خاطرات 40 سال فعالیتش در صنعت بیمه سخن گفته است ، همچنین طی گفتگویی با مسعود بادین مدیر عامل فعلی بیمه اسیا به فراز و نشیبهای فعالیتش در بیمه اسیا از زمان دانشجویی تا مدیریت شعبه و عضویت در هیات مدیره سخن به میان امده است همچنین در این ویژه نامه گفتگویی با نماینده 100 ساله صنعت بیمه شده است.

درد فرهنگ

در پرونده فرهنگ و بیمه در میزگردی با حضور زندی ، مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی، نوری مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان، موسوی مدیر روابط عمومی بیمه دی ، بیانی مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو و معصومی راد صاحب نظر ارتباطات و جامعه شناس به آسیب شناسی نقش روابط عمومی ها در فرهنگ سازی بیمه پرداختند.

این میزگرد مبسوط می تواند برای علاقمندان حوزه روابط عمومی و فرهنگ سازی بیمه مفید واقع شود.

عشقها و لبحندها

در پرونده کلان به باید و نبایدهای گسترش شعب شرکتهای بیمه پرداخته شده و هزینه ای که افزایش شعب بر شرکت بیمه تحمیل می کند.
در این پرونده میزگردی با عنوان  عشق ها و لبخندها ترتیب داده شده که در این میزگرد رسول تاجدار مدیر عامل بیمه البرز، مسعود بادین مدیر عامل بیمه آسیا و مهرداد رضائی مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه ای بیمه مرکزی به بیان مزایای و معایب افزایش شعبه میپردازند.

در این میزگرد همچنین بر میزان هزینه ای که شعب به شرکت بیمه وارد می کند نیز پرداخته می شود.

همچنین در این پرونده گزارش مفیدی در خصوص تعداد  شعب و سرانه هزینه شعب در شرکتهای بیمه در سال 97 منتشر شده است.

سامان گیری سامانه نگار

در پرونده نظارت گفتگویی با نعمتی مدیر کل فاوای بیمه مرکزی زوایای شرکت خدمات انفورماتیک بیمه ای یا همان سحاب مورد بررسی قرار گرفته است .

در این پرنده همچنین گزارش های مفیدی در خصوص هزینه های فناوری و استارت اپها بیمه ای امده است.

روایتی انسانی از سیل

چهارمین پرونده دوازدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین به مقوله سیل و تجربه تجارت نو در مدیریت سیل اخیر پرداخته است.

در این پرونده در گفتگویی با نیما نورالهی و میزگردی با مشارکت مدیران بیمه تجارت نو زوایای این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در گزارشی با عنوان روایت انسانی از سیل تجارب مدیران شعب مازندران و گلستان بیمه تجارت نو به خوانندگان منتقل شده است.

روزمرگی درمان

پرونده پنجم به جای خالی خلاقیت در بیمه نامه های درمان اشاره شده است.

در این پرونده میزگردی مشروح امده که صفایی  مدیر بیمار ستان توس ، اناری مدیر کل اشخاص بیمه ایران، اسکندری مدیر بیمه های درمان بیمه سامان و حسین عبدالوند مدیر بیمه های درمان بیمه کوثر در ان به  چالش های هزینه های القایی پزشکان و تحمیل هزینه بر بیمه گران پرداخته اند.

این میزگرد می تواند برای ایجاد تعامل میان جامعه پزشکی و بیمه گ ان مفید واقع شود.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید