14 چالش اساسی نمایندگان بیمه که مورد غفلت قرار گرفت / رضا یدالهی

درگذشته ای نه چندان دور وضعیت شغلی نمایندگی بیمه درکشور دارای جایگاه نسبتا مناسبی بود بگونه ای که جزء مشاغل پررونق وپرطرفدار محسوب می گردید وبه مرور زمان مورد بی مهری و کم لطفی قرارگرفت

14 چالش اساسی نمایندگان بیمه که مورد غفلت قرار گرفت / رضا یدالهی


تغییر نگرشها ،تغییر فرهنگ جوامع ،بیکاری ،سو مدیریتها وبی اخلاقی و بداخلاقی  استفاده از رانت ها و تصاحب بازار باهرقیمتی و مسائل ازاین قبیل معضلاتی را باخود بهمراه آورد که به اختصار به آنها می پردازم:

 ۱ )فقدان امنیت شغلی یکی از اساسی ترین فاکتورهای این َشغل می باشد بگونه ای که سیاست گذاری  شرکتهای بیمه موجبات بیکاری و تعطیلی و خروج از صنعت را برای یک نماینده به سهولت فراهم می نماید. نمایندگان به ناچار قراردادی را امضاء می نمایند که هر لحظه امکان محدودیت و محرومیت و اخراج و....را برایشان فراهم نموده و هیچ الزامی برای شرکت مطبوع درجهت تمدید قرارداد فراهم نشده است

۲)  یکی  دیگر از مشکلاتی که بعضا نمایندگان بیمه به آن گرفتار می شوند عدم وجود بیمه نامه مسئولیت حرفه ای در این شغل می باشد، این در حالیست که شرکتهای بیمه در تلاش برای نوآوری ،خلق وصدور بیمه نامه های جدید در بازارمی باشند ، اشتباهاتی که سهوا در صدور بیمه نامه توسط شخص نماینده ویا عوامل نمایندگی در درج صحیح مطالب در بیمه نامه صورت می گیرد وبا جریمه های بسیار سنگین، امنیت شغلی نمایندگان را اسیب پذیر نموده است، و شرکتها در هنگام بروزخسارت ، نمایندگان را ملزم به پرداخت کامل یاقسمتی از آن می نمایند. علیرغم اینکه اکثر شرکتها بیمه نامه ای تحت این عنوان وبعضا به اجبار صادر می نمایند و هیچگاه کارایی لازم را نداشته وفریادرس نماینده نمی باشد .

۳)معضل بعدی  نمایندگان ؛ بیمه گران  بدون بیمه را در ذهن متبادر می نماید
اغلب نمایندگان از پوشش بیمه تامین اجتماعی صندوق های بیمه ای و امثالهم بهرمند نیستند ویا باسختی ومرارت نسبت به بیمه نمودن خویش تحت عناوین مختلف اقدام می نمایند (مشاغل ازاد و خویش فرمایی وقص علیهذا)
جالبتر آنکه سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بدون ریالی ایجاد تعهد دست اندازی به کارمزد نمایندگان و شرکتهای بیمه را در دستور کار قرارداد ه است و تحت عنوان بخشنامه ای راهکارقانونی برای آن را هم یافته است .

۴)معضل دیگری که گریبان شبکه فروش را گرفته است ؛ افزایش شرکتهای بیمه و بالطبع  افزایش شبکه نمایندگی در شرکتها می
باشد
متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد افزایش بی رویه و قارچ گونه شبکه فروش نمایندگی های بیمه می باشیم این در حالیست که در شرایط تحریم های اقتصادی اصولا وقاعدتا نه تنها محصول جدیدی برای فروش ایجاد نشده بلکه کاهش صدور بیمه نامه ها در صنعت را شاهد هستیم روند بیکاری صنایع ، تعطیلی کارخانجات و... بالطبع کاهش تولید تعدد بیمه نامه ها را بهمراه داشته است .
۵)معضل بعدی صنعت بیمه در اخذعوارض های مختلف خلاصه میشود عوارضی که تحت عناوین مختلف شبکه فروش را کارمند بی جیره و مواجب خویش نموده است
عوارض شهرداری ،عوارض راهنمایی و رانندگی، عوارض سهم وزارت بهداشت و عوارض صندوق تامین خسارتهای بدنی و امثالهم که شبکه فروش بدون دریافت کارمزد متناسب با آن ملزم به دریافت و پرداخت آن به شرکت متبوع می گردد
و مبحث اساسی دیگر مالیات ارزش افزوده که سالهاست مبحث حذف ان توسط سه وزیر پیشین اعلام و اجرایی نگردیده است و علیرغم اینکه اغلب کارشناسان اذعان می نمایند مالیات باعث افزایش حق بیمه میشود و چندین دستگاه را درگیر نموده گوش شنوایی برای آن وجود ندارد
اکنون با وضعیت اقتصادی نامناسب بیمه نامه شخص ثالث اجباری میلیون ها وسیله نقلیه را بدون بیمه درکشور روبرو نموده که خود باعث درگیری دستگاه های اجرایی شده است

۶)معضل بعدی شبکه فروش ؛  
در وضعیت تورم  فعلی در جامعه، ریالی به کارمزد های نمایندگان افزوده نگشته است درحداقل ممکن انتظار می رفت متناسب با واقعیت های روز جامعه ، مشکلات ما نیز دیده و راهکاری مناسب اندیشیده شود ظاهرا نرخ تورم برای نمایندگان و شبکه فروش جایگاهی نداشته و ندارد
جالبتر آنکه توسط رئیس کل بیمه مرکزی اسبق تلاش برای کاهش کارمزد نمایندگان در بخش ثالث نیز رقم خورد و اکنون زمزمه هایی برای کاهش کارمزد بیمه مسئولیت نیز به گوش میخورد که ورای انتظار و باور اذهان می باشد.
۷)معضل بعدی نمایندگان بیمه
عدم ارائه آموزش مناسب به شبکه فروش توسط شرکتها می باشد
اغلب آموزشها بصورت مقطعی بدون بازخورد مناسب و براساس تئوری و بدون توجه به مسائل و مشکلات ضروری شبکه فروش می باشد .

۸)معضل بعدی انتصاب هیات مدیره های غیر بیمه ای در صنعت و انتصاب رئوسای شعب و مدیران میانی و ارشد که دارای نگرش بیمه ای نمی باشند و بیشتر تلاش خود را جهت تصاحب بازار معطوف می نمایند و گاهابرخی رئوسای شعب بدلیل اجبار مدیران عالی ریسک پذیری را از کف می نهند و پرتفویی که شبکه نمایندگی ارائه میدهند را پذیرش نمی

نمایند و تحت عناوین مختلف آن را مطلوب ارزیابی نمی نمایند و گاها محدودیت های برای نمایندگان قائل میشوند که منجر به افزایش خسارت نماینده فروش می شوند جالبتر آنکه از این موضوع غافل  هستند که هرچه محدودیت بیشتر برای شبکه فروش قائل میشوند آمار خسارت را افزایش میدهند و این رابطه متقابل را نادیده می انگارند که درنهایت نماینده را مجبور به استعفا ویا خروج از شبکه نمایندگی می نماید حال به این موضوع خسارتهای ساختگی و تقلبی نیز افزون میگردد
در کجای دنیا مرسوم است که بیمه گر بیمه نامه ای را صادر نماید و دست بر دعا بردارد که خسارت نداشته باشد که اگر آمار خسارت یک نماینده افزون شود موجبات لغو کدنماینده و خروج از صنعت یا شرکت متبوع را ازدست میدهد .
۹)معضل بعدی  نرخ شکنی و پشت پرده های پذیرش ریسک برخی از بیمه گذاران با هر قیمتی
و حتی انتقال پرتفو یک نماینده به نماینده دیگر و ایجاد زمینه های رقابت ناسالم و اعمال سلیقه در اعلام نرخ برای یک بیمه نامه  واحد
۱۰)معضل بعدی اعمال سلیقه در سیاستگذاریهای نهاد ناظر بعنوان بیمه مرکزی است که برخی شرکتها را وادار به فعالیت های ناسالم می نماید و شبکه فروش آسیب انرا متحمل میشودودر تلاش برای تصاحب بازار روشهای دور زدن بخشنامه ها و آئین نامه ها را در دستور کار خویش قرار میدهند.  توجه بیش از پیش نهاد ناظر به صف مقدم شبکه فروش بعنوان مشاور میتواند قسمتی از مشکلات را مرتفع نماید ودر جهت پیشگیری از مشکلات بعدی استمداد نماید

۱۱)معضل بعدی عدم وجود سندیکای متحد و منسجم در شبکه نمایندگی فروش بعنوان حامی نمایندگان می باشد که سالهاست مورد غفلت قرارگرفته تشکلها نقش کم رنگی در امورات را برعهده دارند
۱۲)معضل بعدی عدم وجود هیچگونه تسهیلات مالی و رفاهی به شبکه فروش متناسب با جایگاه شغلی ایشان می باشد
وام خرید دفتر با سود بالاتر از نرخ بانکداری و ممانعت از پرداخت وام های مختلف  به شبکه فروش باعث بی انگیزگی شبکه نمایندگی را فراهم نموده است

۱۳ )معضل بعدی عدم وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات بروز و یکپارچه و ارایه کنندگان متنوع و فقدان زیرساخت های لازم دراین صنعت است
هریک لز شرکتها برای انجام و صدور بیمه نامه ناچار به کپی برداری و تغییرات اندکی در آن می باشند
14)معضل بعدی هجوم استارت آپ ها که با فعالیت های شبه نمایندگی تهدیدی برای نمایندگان می باشد و نه فرصت
بگونه ای که اکنون قسمتی از کارمزد نمایندگی ها ی فعال خصوصا در بخش ثالث منبع درآمد ایشان را فراهم نموده است وتهدید بالاتر اینکه تمام اطلاعات بیمه گذار در اختیار ایشان قرار میگیرد ودر چندسال بعد بانک اطلاعاتی بیمه گذاران را تصاحب خواهند نمود
 مشکلاتی از این دست باعث گردیده عده ای از نمایندگان رسما از شبکه فروش خارج شده و اقدام به تعطیلی نمایندگی خود نمایند.


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی استان تهران و کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز
رضا یدالهی

خبر پیشنهادی
گفتگوی بیمه داری نوین با محمد ابراهیم امین، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی

سکوت چهارساله شکست / درس های بزرگ برای مدیران صنعت بیمه (قسمت اول)

در میزگردی با حضور فناوران خبره و شرکتهای بیمه مطرح شد(قسمت اول)

ریشه های نارضایتی ها کجاست؟ // رقبا هم بیایند // ژست کر اینشورنش داشتن و دیگر هیچ!


این مطلب را به اشتراک بگذارید