جابجایی های آقای وزیر // پورکیانی به بیمه البرز رفت، رضائی سرپرست بیمه ایران شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، "محمد رضایی سرپرست بیمه ایران" شد.

جابجایی های آقای وزیر // پورکیانی به بیمه البرز رفت، رضائی سرپرست بیمه ایران شد

به گزارش ریسک نیوز ، رضایی سالیان متمادی تجربه خدمت در رده های مدیریتی شرکت سهامی بیمه ایران و دیگر شرکتهای بیمه ای را در کارنامه دارد.

آخرین سمت  رضایی "عضو هیئت مدیره بیمه ایران " بوده است که با حکم دکتر دژپسند، با حفظ سمت "عضو هیئت مدیره" به عنوان "سرپرست بیمه ایران" نیز منصوب شده است.

وزیر اقتصاد همچنین در حکم دیگری  محسن پورکیانی را به عنوان "نماینده دولت در هیأت مدیره بیمه البرز" معرفی کرد.

خبر پیشنهادی
قابل توجه وزیر اقتصاد ، از حرف تا عمل

تحول یا جنجال دیجیتال!


این مطلب را به اشتراک بگذارید