زمان انتخابات هیات رئیسه سندیکا مشخص شد// آغاز ماراتن انتخاباتی دیگر در سندیکا

در جلسه شورای عمومی سندیکا مقرر شد انتخابات هیئت رئیسه در جلسه آتی شورای عمومی یعنی 29 مهرماه کلید خورد.

زمان انتخابات هیات رئیسه سندیکا مشخص شد//  آغاز ماراتن انتخاباتی دیگر در سندیکا

به گزارش ریسک نیوز، جلسه شورای عمومی سندیکا با حضور اکثریت اعضا برگزار و مقرر شد انتخابات هیئت رئیسه در جلسه آتی شورای عمومی سندیکا برگزار شود.

گفتنی است با تصویب اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران، هیات رئیسه ۵ نفری به ارکان سندیکا  اضافه  شد که توسط شورای عمومی انتخاب می شوند.

گفته می شود، هیات رئیسه بخشی از اختیارات شورای عمومی را دارد و تاثیر اساسی در پیشبرد امور سندیکا خواهد داشت.

دبیر کل سندیکا  توسط شورای عمومی انتخاب می شود و عضو هیات رئیسه خواهد بود.

انطور که مشخص است، در اساسنامه جدید وظایف و اختیارات بیشتری برای سندیکا در نظر گرفته شده که در نهایت باید دید در عمل چگونه خواهد بود

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید