ديدار نمايندگان بيمه اتکائي امين (Amin Re) با نمایندگان شرکت بيمه عمان ري (Oman Re)

ديدار نمايندگان بيمه اتکائي امين (Amin Re) با نمایندگان شرکت بيمه عمان ري (Oman Re)

 ديدار نمايندگان بيمه اتکائي امين (Amin Re) با نمایندگان شرکت بيمه عمان ري (Oman Re)

به گزارش ریسک نیوز به نقل از شرکت بیمه اتکائی امین در پي هماهنگيهاي بعمل آمده و به منظور انجام مذاکره در خصوص گسترش ارتباطات و افزايش همکاريهای بین دو شرکت ، نمايندگان شرکت بيمه اتکايي امين با نمايندگان شرکت عمان ری (Oman Re) در کشور عمان ملاقات نمودند.

در جلسه برگزار شده در روز سه شنبه مورخ 09/07/ 1398، آقای مزمل حسین(مدیرامور مالی )، آقای بشار عبدالخالق رؤوف (مدیر توسعه تجارت) ، آقای مندهر علی (کارشناس فنی) و نمایندگان شرکت بیمه اتکائی امین حضور داشته اند .

در این جلسه رضوان بابو مدیر مالی و اداری  و باقری رئیس اداره اتکائی شرکت بیمه امین با مدیران این شرکت اتکائی عمانی به بحث و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاریها  پرداختند.

 

 

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید