مقالات برگزیده مدیران بیمه تجارت نو در همایش بیمه و توسعه

مقاله مشترک معاون مدیر امورشعب و نمایندگان و مشاور مدیر عامل درامورحقوقی شرکت بیمه تجارت نو با عنوان “تبیین میزان توسعه یافتگی صنعتی استان ها و ارتباط آن با ضریب نفوذ بیمه”، در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه به عنوان مقاله پوستری پذیرفته شد.

مقالات برگزیده مدیران بیمه تجارت نو در همایش بیمه و توسعه
 
این مقاله که به کوشش فرزانه سلیمانی ( معاون مدیر امورشعب و نمایندگان ) و سعید ابراهیم زاده ( مشاور مدیر عامل درامورحقوقی) به رشته تحریر درآمده، پس از طی روند داوری و ارزیابی نهایی توسط کمیته علمی از میان ۱۶۱ مقاله ارسالی توانست درجایگاه برترین ها قرار گیرد.
بنابراین گزارش، پوستر مقاله “تبیین میزان توسعه یافتگی صنعتی استان ها و ارتباط آن با ضریب نفوذ بیمه” که همراستای بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه با موضوع ” افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش و راهکارها” است، ۱۲ آذر در دانشگاه الزهراء به نمایش گذاشته می‌شود.
گفتنی است؛ به منظور بهره مندی فعالان صنعت بیمه و علاقمندان این حوزه، مقاله های برگزیده در کتابچه چکیده مقالات و کتاب مجموعه مقالات (ISC) به چاپ خواهد رسید.
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید