اینفوگرافیک|داده نمایی لایحه بودجه ۹۹

سازمان برنامه و بودجه اینفوگرافیک تغییرات لایحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه سال قبل را منتشر کرد.

اینفوگرافیک|داده نمایی لایحه بودجه ۹۹

بر اساس اینفو گرافی یا داده نمایی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، منابع شرکتهای دولتی 72 درصدکل بودجه، منابع عمومی دولت 24 درصد کل بودجه را تشکیل میدهد.

بر این اساس تامین 40 درصد منابع دولت از طریق مالیات صورت خواهد گرفت و نفت و فرآورده‌‌های نفتی سهم  10 درصدی تامین منابع را بر عهده خواهد داشت.

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

 

منبع: تسنیم

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید