ظهور گزینه جدید برای مدیر عاملی بیمه ملت / رقابت متقاضیان سخت تر شد

شنیده ها از یک گزینه جدید جهت مدیر عاملی شرکت بیمه ملت خبر می دهند.

ظهور گزینه جدید برای مدیر عاملی بیمه ملت / رقابت متقاضیان سخت تر شد

به گزارش ریسک نیوز، با برکناری علی صلاحی نژاد از مدیر عاملی بیمه ملت و ایجاد حواشی فراوان در صنعت بیمه علاقمندان به پست مدیر عاملی لابی گری ها برای تصاحب بالاترین کرسی مدیریت در این شرکت بیمه را آغاز کرده اند.

تا پیش ازین نام های مختلفی به عنوان گزینه محتمل رسانه ای شده است که برخی از افراد به رسانه ای شدن نام خود واکنش نشان داده اند از جمله محمود امرالهی مدیر عامل پیشین بیمه ایران و رازی و مجید صفدری مدیر عامل پیشین بیمه ما که طی اظهاراتی این امر را تکذیب کرده اند همچنین در این میان نام اسماعیل دلفراز نیز به عنوان گزینه دیگر مطرح شده است.

اما در حالیک گمانه زنی ها از پست مدیر عاملی بیمه ملت بالا گرفته ، گزینه دیگری به ریسک نیوز اعلام شده است که گفته می شود اجماع بر سر این گزینه محتمل تر از سایرین است.


این گزینه مطرح شده پیش ازین هدایت یکی از شرکتهای بزرگ بازار بیمه را بر عهده داشته و اکنون نیز در هیات مدیره یکی از شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کند.

از وی به عنوان فردی صاحب نام در صنعت بیمه یاد می شود که مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای بیمه را در کارنامه خود دارد و گفته می شود در وزارت رفاه که از سهامداران اصلی بیمه ملت نیز هست بر سر وی تا حدود زیادی اتفاق نظر وجود دارد.

حال باید دید در کارزار انتصاباتی بیمه ملت، کدام گزینه به کرسی مدیر عاملی نزدیک می شود.

خبر پیشنهادی
گفتگوی بیمه داری نوین با محمد ابراهیم امین، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی

سکوت چهارساله شکست / درس های بزرگ برای مدیران صنعت بیمه (قسمت اول)


این مطلب را به اشتراک بگذارید