معاون مالی و اقتصادی شرکت خبرداد:

افزایش سرمایه بیمه کوثر به 250 میلیارد تومان

شرکت بیمۀ‌کوثر با افزایش توانگری مالی می‌تواند در راستای نفوذ در بازار، جذب قراردادها، افزایش مشتری و در نهایت جذب پرتفوی بیشتر گام بردارد.

افزایش سرمایه بیمه کوثر به 250 میلیارد تومان

به گزارش ریسک نیوز،از روابط‌عمومی و اعلام معاون مالی و اقتصادی بیمۀ‌کوثر؛ با افزایش سرمایه، شرکت در لیست رده‌بندی توانگری مالی جهش خوبی خواهد داشت و این امر به مانند افزایش پرتفوی و درآمد، موجبات برتری شرکت در صنعت بیمه را میسر می‌سازد.

محمدرضا مجدرضایی افزایش سرمایه را عامل مؤثر در رشد سودآوری سهام شرکت و به سود سهامداران دانست و گفت: اثرات این افزایش سرمایه را در کوتاه‌مدت در رشد سود و قیمت سهام خواهیم دید.

وی خاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به الزامات دولت برای شرکت‌های بیمه و مجوز شرکت بیمۀ‌مرکزی، سرمایۀ شرکت تا پایان سال94 باید به 250میلیارد تومان برسد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از 40 به 250میلیارد تومان در مجمع سال93بیمۀ‌کوثر تصویب شده است، خاطرنشان‌کرد: اکنون در مرحلۀ اول سرمایۀ شرکت از 40 به 140میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال94 این سرمایه از 140 به 250میلیارد تومان خواهد رسید.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید