انتشار آخرین آمار شبکه فروش و خدمات رسانی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳

تنها ۱۳شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند / تمرکز بر نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت

آمار موجود از ساختار بازار بیمه کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ حاکی از رشد شبکه فروش و خدمات رسانی، اعم از شعب، نمایندگی ها، کارگزاری ها و ارزیابان خسارت است./تمرکز تعداد نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، دانا، کارآفرین، البرز، معلم، توسعه و نوین (در مجموع با ۱/۷۷ درصد سهم از کل این تعداد) بیشتر بوده و از مقدار متوسط برای هر شرکت بیمه (با ۱۳۶۲ نمایندگی جنرال) بالاتر است.

تنها ۱۳شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند  / تمرکز بر نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت
به گزارش ریسک نیوز از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، براساس این آمار، تا پایان سال ۹۳ تعداد کل شعب شرکت های بیمه با ۵/۲ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۰۳۷ شعبه در سراسر کشور رسیده است.


بررسی توزیع تعداد شعب در شرکت های بیمه طی این مدت حاکی از آن است که تمرکز شعب تنها در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، دانا، پارسیان، البرز، میهن، سینا، دی و آرمان (با سهم بین ۱/۴ تا ۸/۱۹ درصد و در مجموع ۵/۶۸ درصد سهم از شعب کل کشور) بالاتر بوده، به نحوی که تعداد شعب هر یک از آنها از میانگین ۴۱  شعبه برای هر استان بالاتر است.


مجموع تعداد نمایندگان شرکت های بیمه (اعم از جنرال و عمر) نیز به حدود ۳۹۰۰۰ نمایندگی در سراسر کشور رسیده است که در مقایسه با سال قبل ازآن ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد نمایندگان بیمه طی سال ۱۳۹۳ نیز حاکی از آن است که تمرکز آنها تنها در۱۰ استان: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز، خوزستان و آذربایجان غربی (با سهم بین ۵/۳ الی ۷/۲۲ درصد و در مجموع بالغ بر ۶۸.۵ درصد سهم از کل)، بیشتر بوده و از متوسط ۱۲۵۶ نماینده برای هر استان بالاتر است.


در مقابل، تعداد مذکور در ۲۱ استان دیگر، کمتر یا مساوی ۹۹۵ نمایندگی بوده و ۳۱.۵ درصد مجموع سهم باقی‌مانده را به خود اختصاص داده‌ است.


محاسبه ”ضریب تغییرات“ تعداد نمایندگان بیمه در استان های کشورکه طی سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۶ % بدست می آید، بیانگر آن است که تمرکز نمایندگان بیمه در برخی استان های کشور که قبلاً نام برده شد و به ویژه در استان تهران (با ۸۸۴۷  نمایندگی و نزدیک به ۲۳% سهم از کل) بالاست.


  بر اساس این آمار، نمایندگان بیمه عمر شرکت های بیمه با ۳/۱۸ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته به ۴۹۰۰   واحد نزدیک شد. تعداد نمایندگان بیمه جنرال ۵/۸۷ درصد از کل نمایندگان شرکت های بیمه را تشکیل می دهد و ۵/۱۲ درصد دیگر را نمایندگان بیمه عمر تشکیل می دهد.


تمرکز تعداد نمایندگان بیمه جنرال در۱۰ شرکت بیمه: ایران، آسیا، پاسارگاد، پارسیان، دانا، کارآفرین، البرز، معلم، توسعه و نوین (در مجموع با ۱/۷۷ درصد سهم از کل این تعداد) بیشتر بوده و از مقدار متوسط برای هر شرکت بیمه (با ۱۳۶۲ نمایندگی جنرال) بالاتر است.


در سال ۱۳۹۳، تنها ۱۳شرکت بیمه دارای نمایندگان بیمه عمر هستند. طی سال مورد بررسی این تعداد بین شرکت های بیمه به نحوی توزیع شده که تنها در ۶ شرکت بیمه (پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، معلم، رازی و نوین در مجموع با ۵/۹۶ درصد سهم از کل) تمرکز در حد بالایی بوده و تعداد نمایندگان عمر ۷ شرکت دیگر کمتر یا مساوی ۷۰  نمایندگی عمر است.


بر اساس این گزارش، تعداد کل کارگزاران بیمه در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹۱  کارگزاری است که در سراسر کشور پراکنده شده است و در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد رشد نشان می دهد.


بررسی توزیع کل کارگزاران بیمه در استان های کشور طی سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که تنها در ۷  استان کشور ( تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران و فارس با سهم بین ۴/۳ تا ۲/۴۲ درصد و در مجموع با ۳/۷۶ درصد سهم از کل) تمرکز آنها بیشتر بوده، به نحوی که تعداد کارگزاران بیمه آنها از میانگین ۱۹ واحد برای هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد کارگزار در ۲۴  استان دیگر کمتر یا مساوی ۱۹ کارگزاری بوده و ۹/۲۳ درصد مجموع سهم باقی‌مانده را به خود اختصاص داده ‌است.


محاسبه "ضریب تغییرات" (نسبت انحراف معیار به میانگین بر حسب درصد) تعداد کارگزاران بیمه طی سال ۱۳۹۳ که معادل ۲۴۱ % است، نشان می دهد که میزان پراکندگی کارگزاران بیمه نسبت به تعداد متوسط استانی بسیار بالا بوده و به بیان دیگر تمرکز آنها در ۷ استان نامبرده به ویژه در استان تهران (با ۲۵۰ کارگزاری بیمه) شدید است.


 همچنین آمار تعداد ارزیابان خسارت بیمه تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز حاکی از ۶ درصد رشد (بر مبنای پروانه های صادره) نسبت به سال گذشته بوده و این تعداد به ۲۱۲ پروانه ارزیابی خسارت رسیده است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۲ پروانه مرتبط با ارزیابان خسارت صادر شده است.


بررسی آمار ارزیابان خسارت بیمه طی چند سال اخیر نشان می دهد که تعداد پروانه های صادره آنها از ۱۲ مورد در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۲ مورد در سال ۱۳۹۳ رسیده که ۲۰۰ مورد بیشتر شده است. این تغییرات طی پنج سال اخیر حاکی از ۷/۳ برابر شدن تعداد پروانه های صادره ارزیابان خسارت است.
از تعداد ۲۱۲ پروانه صادر شده تا پایان سال ۱۳۹۳، ۱۲۸ ارزیاب خسارت (حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعال محسوب می شوند و مابقی آنها پروانه هایشان لغو یا تعلیق شده است.

    آمار کلی شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه

تعداد

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

درصد رشد

کل شرکت‌های بیمه *

۲۹

۲۹

-

بیمه گران بجز اتکائی و P&I *

۲۵

۲۵

-

شعب شرکت‌های بیمه

۱۰۱۲

۱۰۳۷

 % ۲.۵ 

مجموع نمایندگان بیمه (جنرال و عمر)

۳۷۰۶۸

۳۸۹۲۶

۵ %

نمایندگان بیمه جنرال

۳۲۹۴۲

۳۴۰۴۷

۳.۴ %

نمایندگان بیمه عمر

۴۱۲۶

۴۸۷۹

۱۸.۳%

کارگزاران بیمه

۵۰۱

۵۹۱

۱۸ %

ارزیابان خسارت بیمه‌ ای (پروانه های صادره)

۲۰۰

۲۱۲

۶ %

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید