"توجه به سرمایه فکری ضامن رشد صنعت بیمه "/ اسماعیل دلفراز

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نامشهود در دو دهه اخیر جایگاه رفیعی در راهبری کسب و کار در شرکتهای تجاری را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش های اقتصاد تحت تاثیر تحولات شرایط کسب و کار و تجارت قرار دارد. موفقیت در این عرصه نیازمند نوآوری ارائه خدمات و پرداختن به کسب وکار بر مبنای الزامات جدید اقتصادی همپای حوزه‎های مالی دیگر مانند بانک ها و بورس‎ها می باشد.

سرمایه فکری هر سازمانی بنیاد و ریشه اصلی این نوآوری‏ها است و نقش کلیدی در این زمینه ایفاء می کنند. علیرغم اهمیت و ارزش سرمایه فکری در صنعت بیمه،  متاسفانه توجه خاصی به جایگاه این سرمایه صورت نگرفته است. لذا توجه به اجرای سرمایه فکری (اشتراک دانش، سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی) از سوی شرکتها می تواند ضامن رشد صنعت بیمه گردد.


    اشتراک دانش: صنعت بیمه برای رسیدن به صنعتی اقتصادی، عدالت محور، پایدار و سالم و قابل اعتماد برخوردار از اخلاق حرفه ای و دارای جایگاه محوری در بازار سرمایه، لازم است محیطی آموزشی پویا و سرشار از تعلیم و تعلم شکل دهد. و زمینه را برای اشتراک دانش یعنی تبادل دانش متقابل ضمنی و عینی و ایجاد دانش جدید و تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی را فراهم نماید و با ایجاد نمودن زمینه های آموزشی و شناسایی نیاز بازار و مشتریان با تولید محصولات جدید و متنوع بیمه ای باعث رشد صنعت بیمه گردد.


     سرمایه انسانی: متشمل بر مجموعه دانش، مهارت ها و قابلیت های شخصی در اختیار منابع انسانی سازمان است و به همین جهت یکی از مهم ترین اجزای سرمایه فکری سازمان ها به شمار می رود. در صنعت بیمه که صنعتی نوین و تخصصی است کارکنان آن در اعتلاء این صنعت نقش بی بدیلی ایفاء می نمایند لذا می توان با ارائه آزادی عمل به کارکنان، ارزیابی عملکرد، شایسته سالاری و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری از تمام توان نیروی انسانی در رشد این صنعت بهره جست.


     سرمایه ارتباطی: سرمایه ارتباطی که یکی دیگر از اجزای سرمایه فکری است، ناظر بر ارتباط موثر و سازنده شرکت با ذی نفعان بیرونی به خصوص مشتریان و نمایندگی‏های بیمه می باشد. توجه به نیاز مشتریان و تامین رضایت آنان و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت باعث استقبال مشتریان از محصولات بیمه ای شده و رشد و اعتلاء صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن خواهد شد. در کنار مشتریان، توجه به نیازها و خواستها و همکاری شرکت های بیمه با نمایندگی های بیمه به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل که تشکیل دهنده بخشی از شبکه فروش هستند می تواند ضامن راهبری شرکت های بیمه در مسیر رشد مطمئن و بلند مدت باشند.

      به رغم اهمیت و ارزش فوق العاده سرمایه فکری در صنعت بیمه توجه خاصی در مورد شناسایی و تجلیل جایگاه این سرمایه و چگونگی ایجاد ارزش از آنها صورت نگرفته است. آگاهی از جایگاه مهم سرمایه های فکری در صنعت بیمه می تواند به عنوان ابزاری موثر برای برنامه ریزی، توسعه و رشد صنعت بیمه عمل نماید./ ریسک نیوز

اسماعیل دلفراز
عضو هیأت مدیره بیمه میهن

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید