فوت همزمان ۴ بیمار دیالیزی در بیمارستان سینا

رییس بیمارستان سینا گفت: غذای نذری مسموم علت فوت همزمان ۴ بیمار دیالیزی بیمارستان سینا بوده است.

 فوت همزمان ۴ بیمار دیالیزی در بیمارستان سینا

به گزارش ریسک نیوز،حسینی نژاد رئیس بیمارستان سینا در گفتگویی در خصوص علت فوت 4 بیمار دیالیزی اعلام کرد: علت فوت 4 بیمار دیالیزی در بیمارستان سینا توزیع مواد غذایی نذری مسموم بین بیماران بخش دیالیز بوده است.

وی افزود: این مواد غذایی که توسط فردی از بیرون تهیه شده بود بین بیماران توزیع شد، مسمومیت این مواد غذایی به قدری بود که منجر به فوت همزمان 4 بیمار دیالیزی شد.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید