پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


دو انتصاب جدید در بیمه تجارت نو

مديرعامل شركت بيمه تجارت، پدرام آبدارزاده را به عنوان مدير بازاريابي و مرتضي شعبانيان را به عنوان سرپرست مديريت سرمايه گذاري منصوب کرد.

به گزارش ریسک نیوز،طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر عباس زادگان مديرعامل شركت بيمه تجارت، پدرام آبدارزاده به عنوان مدير بازاريابي و مرتضي شعبانيان به عنوان سرپرست مديريت سرمايه گذاري منصوب شدند.


پدرام آبدارزاده داراي مدرك كارشناسي مديريت بيمه بوده و در حال حاضر دانشجوي دكتري مديريت مي باشد و پيش از اين مديريت تحقيق و توسعه شركت بيمه تجارت را بر عهده داشت.


مرتضي شعبانيان نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت سرمايه بوده و پيش از اين به عنوان مشاور مديرعامل اين شركت در امور بين الملل نيز ايفاي نقش مي نمود.