پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


اسامي قبول شدگان دوره سیزدهم آزمون كتبي ارزيابي خسارت بيمه اي

اسامي قبول شدگان آزمون كتبي ارزيابي خسارت بيمه اي مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ (دوره ۱۳) اعلام شد.

به گزارش ریسک نیوز،

اسامي قبول شدگان آزمون كتبي ارزيابي خسارت بيمه اي مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ (دوره ۱۳)

 رعايت موارد ذيل جدول الزامي است.

رديف

كد رهگيري

نام

نام خانوادگي

زمينه اصلي تخصصي بيمه اي

۱

۴۲۳۶

حسين

جعفري

درمان و حادثه

۲

۴۲۴۱

مريم

عزتي

درمان و حادثه

۳

۴۶۷۰

سميه

ابراهيمي

درمان و حادثه

۴

۴۳۵۶

محدثه

بينش

درمان و حادثه

۵

۴۶۴۵

ليلا

نعمتي ملك آباد

درمان و حادثه

۶

۴۴۴۲

مهتاب

بيگ محمديان

درمان و حادثه

۷

۴۶۳۸

حبيب اله

رحيم كريمي

درمان و حادثه

۸

۴۳۱۲

عباس

گلدوست عارفي

درمان و حادثه

۹

۴۳۹۶

فرخنده

حسن زاده

درمان و حادثه

۱۰

۴۵۱۱

عليرضا

چيت ساز

درمان و حادثه

۱۱

۴۸۵۲

ناصر

مهرگان

درمان و حادثه

۱۲

۴۷۷۶

ليلا

عمادي

درمان و حادثه

۱۳

۴۶۲۳

مريم

غلامي نوبيجاري

درمان و حادثه

۱۴

۴۴۱۹

روشنك

عصار

درمان و حادثه

۱۵

۴۸۳۳

سيدفواد

عظيمي

درمان و حادثه

۱۶

۴۳۹۸

غزاله

معزي

درمان و حادثه

۱۷

۴۸۰۴

مجتبي

خليل زاده

درمان و حادثه

۱۸

۴۴۵۵

زهرا

اسلامي

درمان و حادثه

۱۹

۴۷۵۴

شيرمراد

حسنوند

درمان و حادثه

۲۰

۴۸۴۷

اكبر

انوري

درمان و حادثه

۲۱

۴۴۱۲

علي

شكوري

درمان و حادثه

۲۲

۴۵۹۶

عليرضا

حساس رودسري

درمان و حادثه

۲۳

۴۸۲۷

مهدي

فرح پور

درمان و حادثه

۲۴

۴۷۸۸

مينا

خجسته آريا

درمان و حادثه

۲۵

۴۸۳۱

نغمه

محسني نيا

درمان و حادثه

۲۶

۴۲۵۴

نصيبه

قاسمي

درمان و حادثه

۲۷

۴۵۱۴

سيروس

عبيري

درمان و حادثه

۲۸

۴۵۷۲

بهاره

لامعي

درمان و حادثه

۲۹

۴۳۶۷

مليحه

شجاع

درمان و حادثه

۳۰

۴۴۵۰

زهرا

داراب پور

درمان و حادثه

۳۱

۴۹۱۳

آيدا

زادگري

درمان و حادثه

۳۲

۴۸۶۷

مجيد

نجفي

درمان و حادثه

۳۳

۴۳۰۰

رسول

نفيسي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۴

۴۴۳۶

يدالله

بالاور

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۵

۴۵۴۹

آرمان

بابائي سابقي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۶

۴۳۴۲

علي محمد

مقدس

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۷

۴۳۵۹

انوشيروان

كرماني نژاد

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۸

۴۲۳۸

محمد

افراشته

آتش سوزي و خطرات تبعي

۳۹

۴۶۲۲

بمانعلي

صادقي سكاني

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۰

۴۵۵۲

حسين

ذوالفقاري عزيزي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۱

۴۹۴۷

عباس

رستمي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۲

۴۴۳۳

عباس

زارع

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۳

۴۷۱۷

سعيد

ماجد

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۴

۴۸۹۹

بيژن

گنجي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۵

۴۵۷۹

محمدعلي

آخرتي

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۶

۴۹۴۹

محمدحسين

بختياراميني

آتش سوزي و خطرات تبعي

۴۷

۴۶۳۱

حامد

نظري

وسايل نقليه موتوري زميني

۴۸

۴۲۷۵

فرهاد

اصلاني

وسايل نقليه موتوري زميني

۴۹

۴۴۱۵

بهرام

فتاحي بانشيرواني

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۰

۴۴۵۱

نعمت اله

قاسمي

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۱

۴۵۲۰

ليلا

چراغ پور

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۲

۴۳۵۷

شيرزاد

سلطاني

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۳

۴۸۴۰

مصطفي

دهقان

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۴

۴۳۰۹

فرشاد

ابراهيميان

وسايل نقليه موتوري زميني

۵۵

۴۷۴۵

سينا

مقيمي

مهندسي، صنايع و معادن

۵۶

۴۳۸۹

امين

فهيما

مهندسي، صنايع و معادن

۵۷

۴۳۳۶

محسن

قانع

مهندسي، صنايع و معادن

۵۸

۴۳۸۶

علي

گلباز

مهندسي، صنايع و معادن

۵۹

۴۷۵۵

هدايت الله

مرادي

مهندسي، صنايع و معادن

۶۰

۴۶۴۰

رضا

پوربردباري

مهندسي، صنايع و معادن

۶۱

۴۷۴۸

عليرضا

مقيمي

مهندسي، صنايع و معادن

۶۲

۴۶۷۶

رحمان

اكبربيگلو

مهندسي، صنايع و معادن

۶۳

۴۷۷۱

نادر

جلالي ميلاني

مهندسي، صنايع و معادن

۶۴

۴۵۰۴

علي محمد

عبادي

مهندسي، صنايع و معادن

۶۵

۴۹۵۴

محمدجواد

ابوالفتحي

مهندسي، صنايع و معادن

۶۶

۴۵۶۰

عليرضا

زماني فرادينه

مهندسي، صنايع و معادن

۶۷

۴۲۶۰

سيامك

نيلچيان

مهندسي، صنايع و معادن

۶۸

۴۹۲۵

سيدمهدي

حسيني پور

مهندسي، صنايع و معادن

۶۹

۴۴۷۸

جعفر

محمدي

مهندسي، صنايع و معادن

۷۰

۴۲۷۸

سيدمجتبي

ملكوتي شيجاني

مهندسي، صنايع و معادن

۷۱

۴۸۵۰

شهزاد

عليزاده

مهندسي، صنايع و معادن

۷۲

۴۷۱۳

هاشم

مكارم

مهندسي، صنايع و معادن

۷۳

۴۶۱۱

مجيد

خواجوند

مهندسي، صنايع و معادن

۷۴

۴۶۸۱

بهزاد

لطفي بيني

مهندسي، صنايع و معادن

۷۵

۴۸۱۰

امين رضا

ايزدخواه

مهندسي، صنايع و معادن

۷۶

۴۲۲۰

بهروز

حليمي

مهندسي، صنايع و معادن

۷۷

۴۳۷۶

جهانگير

افشار

مهندسي، صنايع و معادن

۷۸

۴۳۴۵

حجت اله

زارع

مهندسي، صنايع و معادن

۷۹

۴۳۷۵

امير

وفائي

مهندسي، صنايع و معادن

۸۰

۴۷۵۱

عباس

رحيمي

مسئوليت

۸۱

۴۹۳۵

مسعود

طالبي زاده سردري

مسئوليت

۸۲

۴۲۸۷

بهنام

عرب عامري

مسئوليت

۸۳

۴۶۰۵

جعفر

معيري

مسئوليت

۸۴

۴۶۷۳

مهران

رضائي نوري

مسئوليت

۸۵

۴۵۶۷

سحاب

بيدگلي كاشاني

مسئوليت

۸۶

۴۸۲۶

غلامحسين

دهقاني تفتي

مسئوليت

۸۷

۴۴۳۱

احسان اله

ابراهيمي

بيمه هاي زندگي و حوادث

۱- مرجع رسمي اطلاع رساني آزمون، صرفاً پرتال بيمه مركزي ج.ا.ايران ( www.centinsur.ir ) مي باشد.

۲- قبول شدگان محترم به شرح اين جدول، به منظور اطلاع از برنامه زمانبندي و حضور به موقع در جلسه مصاحبه تخصصي، بايد بصورت هفتگي صرفاً به پرتال مذكور مراجعه نمايند.

۳- برنامه زمانبندي مصاحبه تخصصي ، متعاقباً در پرتال مذكور اعلام مي گردد.