پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


نقدینگی از مرز هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان گذشت

بر اساس جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی از داده‌های اقتصادی نه ماهه امسال کشور، میزان نقدینگی به هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ریسک نیوز،بانک مرکزی جدیدترین گزارش‌های خود از آمارها و داده‌های اقتصادی را اعلام کرده است که بر این اساس، میزان نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال به هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حجم نقدینگی ۱۴.۳ درصد در مقایسه با اسفندماه سال گذشته، افزایش داشته است.

اسکناس

در این میان،  حجم نقدینگی در مهرماه امسال یک هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که نسبت به شهریورماه ۱۱.۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که از رقم نقدینگی اعلام شده در آخر آبان ماه، یک هزار و ۱۰ هزار میلیارد تومان را شبه‌پول و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را پول تشکیل داده است.