پربازدیدترین رسانه صنعت بیمه


چهار شرکت بیمه ای که از آسیب اجرای IFRS می رهند ، کدامند؟

در میان شرکتهای بیمه چهار شرکت بیمه اتکائی ایرانیان ، بیمه اتکائی امین ، پاسارگاد و بیمه ما به دلیل ذخایر کافی ، نسبت پایین بدهکاران حق بیمه و مطالبات معوق کمترین تاثیر را از اجرای IFRS می پذیرند.

به گزارش ریسک نیوز، اگر چه که بیمه مرکزی پیاده سازی  IFRS  را گام به گام در دستور کارقرارداده و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند این استاندارد مالی تاثیرات سوئی بر شرکتهای بیمه به اندازه بانکها نخواهد داشت اما همچنان بسیاری بر این باورند که شرکتهای بیمه اگر خود را اماده اجرا نکنند بخصوص شرکتهایی که به لحاظ توانگری در وضعیت مساعدی قرار ندارند دچار آسیب خواهند شد و چه بسا از گردونه رقابت حذف می شوند.

به زعم بسیاری ،اگر فشار اجرای این استاندارد شدید باشد ممکن است برخی شرکت‌ها تحمل اجرای کردن آن را نداشته باشند، حذف شوند در این راستا ممکن که است اوایل کار و در کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه به دلیل فشار ذخیره‌گیری و هم‌سان کردن ، با مشکل سود مواجه شوند، همچنین مجبور شوند مسائلی که سال‌هاست به تعویق افتاده را انجام دهند تا صورت‌های مالی‌شان با روند و چارچوب IFRS سازگار شود

سید امید میرآقازاده مدیرکل حساب‌ها و ذخایر بیمه‌ی مرکزی ، در این خصوص به ریسک نیوز می گوید ، این فرصت برای شرکت‌هایی‌ست که نرخ مناسب می‌ دهند، حق بیمه‌ی خود را به درستی وصول کرده‌اند، روند مناسبی را کسب کرده‌ و به تبع ذخایر مناسبی دارند و اما تهدید دامنگیر شرکت‌هایی خواهد شد که نرخ‌شکنی کرده و ذخیره‌ی مناسبی نگرفته‌اند. هنگامی که نرخ درست نباشد زیان افزایش پیدا می‌کند، برای پنهان کردن زیان ذخیره‌گیری کاهش می‌یابد و پس از آن به تقسیم سود منجر خواهد شد که منافع شرکت را تلف کرده و اتوماتیک‌وار بنیه‌ی آن را ضعیف می‌کند. پس از اجرای IFRS و شفاف‌سازی شرکت‌ها هر شرکتی که قوی باشد می‌تواند خود را به بازار عرضه کند ، نتیجتاً نهاد ناظر از رشته‌های آن جلوگیری نمی‌کند، مشتریانش افزایش خواهند یافت و در نهایت هر روز قوی‌تر می‌شود و اما شرکت‌هایی که مسائل را رعایت نکرده‌اند به تبع از گردونه حذف خواهند شد و IFRS به منزله‌ی تهدید برای اینگونه شرکت‌هاست.

گفتنی است یک مقام آگاه در نهاد نظارتی در این خصوص به ریسک نیوز گفت : اگرچه که پیاده سازی IFRS17 در  شرکتهای بیمه گام به گام انجام می شود ضمن اینکه برای اجرای IFRS  شرکتهای بیمه تا سال 2020 فرصت دارند اما نمی توان تاثیر اجرای این استاندارد مالی را بخصوص بر شرکتهای قدیمی تر که ذخایر آنها هنوز به اندازه کافی حاصل نشده ، کتمان کرد.

ابن مقام آگاه اذعان داشت : در میان شرکتهای بیمه چهار شرکت بیمه اتکائی ایرانیان ، بیمه اتکائی امین ، پاسارگاد و بیمه ما به دلیل ذخایر کافی ، نسبت پایین بدهکاران حق بیمه و مطالبات معوق کمترین تاثیر را می پذیرند.

به گفته ی وی  برخی شرکتهای بیمه که قدمت کمتری دارند نیز تاثیر کمتری می پذیرند که البته مقایسه آنها با شرکتهای بزرگ و با قدمت تر ارزیابی درستی نیست چرا که میزان سهم بازار ، پرتفوی ، مطالبات معوق ، توانگری مالی و ... نیز قابل مقایسه نخواهد بود.

این گزارش حاکی است ، مجید بنویدی ، عضو هیات مدیره ما نیز در این خصوص معتقد است ، فرصت بسیار کم است، البته براساس کارگروه‌هایی که گذاشته شده تمامی شرکت‌ها درگیر صورت‌های مالی و مجامع بودند تا جایی که آخرین مجمع‌ها نیز برگزار شد. دوستان در رابطه با یکسری نکات، مسائل مالیاتی و افشائاتی که نیازمند مقررات است صحبت کردند شاید نیازمند اصلاح ذخیره‌گیری در برخی از مصوبات شورای عالی بیمه باشیم.

به گفته وی ماده‌ی 109 قانون مالیات صرفاً از ذخایر شرکت بیمه صحبت می‌کند، بنابراین باید مقداری در چارچوب این اصلاح ماده نیز فعالیت صورت گیرد تا برای شرکت‌ها مشکلات مالیاتی پدید نیاید. در برخی موارد   نیازمند آزاد شدن ذخایر هستند و در قسمت‌های دیگر باید ذخیره‌گیری شود و برای تمام این مسائل باید تعیین‌تکلیف شود. در فرصت موجود بهتر است فشار این اصلاحات تقسیم شده و هوشمندانه حرکت کنیم.